Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti
SKA - 2018
 
Základná štruktúra:
3 - ročná formácia v ignaciánskej spiritualite, po ktorej nasleduje rozhodnutie
pre službu v rámci spoločenstva
 

Od pôstu  2017 kráča v 3 - ročnej základnej formácii v ignaciánskej spiritualite 11 spoločenstiev pod vedením 44 animátorov.

Od pôstu 2018 vo formácii napreduje 8 spoločenstiev pod vedením 24 animátorov.

                                 

-----------------------------------------------------------

 

Od februára 2017, začali po 3 alebo 6 ročnej formácii v ignaciánskej spiritualite, pôsobiť dve spoločenstvá, ktorých základným cieĺom už nebola len duchovná formácia ale aj služba v rámci spoločenstva:

"KP"– (Kristovi priatelia) – je spoločenstvo pre apoštolát detí II. stupňa základných škôl. Spoločenstvo býva každý  štvrtok o 19.30 hod., a každú druhú sobotu býva program pre deti o 16.00 hod. Animátormi spoločenstva sú manželia Grmanovci a Martinka Mrovčáková.

 

 

 

„Spoločenstvo prvej pomoci" - je otvorené spoločenstvo, ktoré slúži prijatím a duchovným sprevádzaním pre každého, kto to akúttne práve potrebuje. Animátormi sú manželia Zajíčkovci, a spoločenstvo je každý pondelok o 19.30 hod.

 

 

Od marca  2017,  vzniklo ďalších 5 takýchto  spoločenstiev:

 

"Discover" – je názov spoločenstiev v ignaciánskej spiritualite pre stredoškolákov. Od roku 2014 do dnes vzniklo 5 spoločenstiev. V súčasnosti sú tri. Od roku 2017 jedno spoločenstvo vedú manželia Bérešovci a Jančíčekovci a od roku 2018 vznikli ďalšie dve pod vedením Betky Mrňovej a Beatky Grmanovej, a  Petra Kalabusa, Zuzky Fedorkovej a ďalších spolupracovníčok.

 

 

"MAGIS" je spoločenstvom pre duchovnú formáciu vysokoškolákov. Vzniklo vo februári 2017 a jeho prvými animátormi boli  manželia Adamkovičovci, manželia Šiškovci a Katka Fedorková. Od septembra 2017 je animátorkou len Katka Fedorková. Spoločenstvo sa stretáva každý piatok o 19.30 hod.

 

 

"Kresťanská formácia snúbencov a mladomanželov" – v súčasnosti, od pôstu 2018 existujú tri takéto spoločenstvá, ktoré kráčajú v rámci nového projektu: „Communities of the new generation".  Spoločenstvá sa stretajú každú stredu a piatok o 17.00 hod. Animátormi sú: manželia Bajaníkovci a Jančíčekovci, Adamkovičovci a Šiškovci, Gáborovci a Dragulovci.

 

„Evanjelizácia hľadajúcich a neveriacich" – je t spoločenstvo, ktoré hľadá spôsoby, ako evanjelizovať aj neveriacich alebo hľadajúcich.  Animátormi od 2017 boli Roman Vránsky a Andrea Kubová. Od pôstu 2018 sa toto spoločenstvo pretransformovalo na „Communities of the new generation", a vznikli dve nové formačné spoločenstvá v rámci SKA.

 

 

„Služba bezdomovcom a  núdznym" - je to spoločenstvo, ktorého členov spája služba pre bezdomovcov v Piešťanoch, (po spoločne prežitej skúsenosti v rámci projektu „Polievka zo srdca", ktorý sa uskutočnil v službe pre bezdomovcov na fare v januári 2017), a v širšom zmysle služba v rámci charitatívnych zámerov. Animátormi tohto spoločenstva sú manželia Chmelovci a stretko býva vo štvrtok o 19.30 hod.