Blogy

Položky so značkou žalm .

Jed vreteníc

Jed v nich podobá sa jedu hadiemu, jedu hluchej vretenice, čo si uši zapcháva, Ž 58, 5
Čítaj ďalej o Jed vreteníc »

Ďalšie maľované žalmy

Som na rázcestí..
Čítaj ďalej o Ďalšie maľované žalmy »

Ty ma sleduješ

či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. Ž 139, 3
Čítaj ďalej o Ty ma sleduješ »

Interpretačný kľúč

Chcel som vedieť, čo si ľudia myslia o mojich obrázkoch. Niektorí povedali: "Pekné." iní "Zaujímavé." a niektorí povedali: "Hm."
Čítaj ďalej o Interpretačný kľúč »

Predchádza ho oheň

Predchádza ho oheň, čo navôkol spaľuje jeho nepriateľov. Ž 97,3
Čítaj ďalej o Predchádza ho oheň »

Pôda šmykľavá

Naozaj ich (hriešnikov) staviaš na pôdu šmykľavú a vrháš ich do záhuby. Ž 73, 18
Čítaj ďalej o Pôda šmykľavá »

Krv nevinná

Na život spravodlivého sa vrhajú a odsudzujú krv nevinnú. Ž 94, 21
Čítaj ďalej o Krv nevinná »

Volám na Boha

Bože môj, volám vo dne, a nečuješ; volám v noci, a nenachádzam pokoja. Ž 22, 3
Čítaj ďalej o Volám na Boha »

Mám nepriateľov

Viac než mám vlasov na hlave, je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Ž 69,5
Čítaj ďalej o Mám nepriateľov »

Náhla smrť

Ich dni ukončil ako dych, ich roky náhlou smrťou. Ž 78, 33
Čítaj ďalej o Náhla smrť »

Božia cesta

Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú. Ž 18, 31
Čítaj ďalej o Božia cesta »

Svätá púť

Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, keď sa chystá na svätú púť. Ž 84, 6
Čítaj ďalej o Svätá púť »

Pán sa o mňa stará

Ja som síce biedny a úbohý, no Pán sa stará o mňa. Ž 40, 18a
Čítaj ďalej o Pán sa o mňa stará »

Tebe je tma ako svetlo

pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo. Ž 139, 12
Čítaj ďalej o Tebe je tma ako svetlo »

Nedrieme ani nespí VERZIA 2

Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela. Ž 121, 4
Čítaj ďalej o Nedrieme ani nespí VERZIA 2 »

Bezpečné miesto

Na prsiach matky si mi dal spočinúť Ž 22, 10b
Čítaj ďalej o Bezpečné miesto »

Nedrieme ani nespí

Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela. Ž 121, 4
Čítaj ďalej o Nedrieme ani nespí »

Hlasitá prosba

Už som si v strachu hovoril: "Odvrhnutý som spred tvojich očí." No ty si vyslyšal moju hlasitú modlitbu, keď som volal k tebe. Ž 31, 23
Čítaj ďalej o Hlasitá prosba »

Neboj sa zlej zvesti

Nebude sa báť zlej zvesti. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána Ž112, 7
Čítaj ďalej o Neboj sa zlej zvesti »

Od koho sa Pán odvracia?

Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom. Ž 5, 7b
Čítaj ďalej o Od koho sa Pán odvracia? »

Múdrosť srdca

A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Ž 90, 12
Čítaj ďalej o Múdrosť srdca »

Zvelebuj Stvoriteľa

Pohliadni na dúhu a zvelebuj toho, kto ju stvoril, veľmi je utešená svojím leskom. Sir 43, 13
Čítaj ďalej o Zvelebuj Stvoriteľa »

Lepšie málo

Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Ž 37, 16
Čítaj ďalej o Lepšie málo »

Po schodoch

Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch, na krídlach vánku sa prechádzaš. Ž104, 3b
Čítaj ďalej o Po schodoch »

Boh rieši situácie ako chce

V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil. Ž 118, 5
Čítaj ďalej o Boh rieši situácie ako chce »

Samospasiteľný syndróm

Veď sám seba nevykúpi nik, ani nezaplatí Bohu výkupné za seba. Ž 49, 8
Čítaj ďalej o Samospasiteľný syndróm »

Unikaj pred zlom

Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. Ž 34, 15
Čítaj ďalej o Unikaj pred zlom »

Nik sa ti nevyrovná

Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane, a nič sa nevyrovná tvojim dielam. Ž 86, 8
Čítaj ďalej o Nik sa ti nevyrovná »

Boh je nad "vecou"

Vyhubíš ich rod zo zeme a ich potomstvo spomedzi ľudí. Ž 21, 11
Čítaj ďalej o Boh je nad "vecou" »

Pomoc mi príde od Pána

Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. Ž 121, 2
Čítaj ďalej o Pomoc mi príde od Pána »

Maľované zamyslenia nad ŽALMAMI

Občas sa mi stane, že mi pri modlitbe okrem zbožných myšlienok napadnú aj "umelecké".
Čítaj ďalej o Maľované zamyslenia nad ŽALMAMI »

Jeho zrak skúma každého človeka

Pán tróni na nebesiach. Jeho oči hľadia na úbožiaka, jeho zrak skúma každého človeka. Ž 11, 4
Čítaj ďalej o Jeho zrak skúma každého človeka »

Ďalší maľovaný žalm

Chcem sa cvičiť v tvojich predpisoch, rozjímať o tvojich cestách. Ž 119, 15
Čítaj ďalej o Ďalší maľovaný žalm »

Bezpečné srdce

Bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, kým nepokorí svojich nepriateľov. Ž 112,8
Čítaj ďalej o Bezpečné srdce »

Ako tráva sú dni človeka..

Ako tráva sú dni človeka, odkvitá sťa poľný kvet. Ž 103, 15
Čítaj ďalej o Ako tráva sú dni človeka.. »

Veľké vody lásku neuhasia....

Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. A keby človek za lásku chcel dať všetky bohatstvá svojho domu, len by sa opovrhlo ním. Pies 8,7
Čítaj ďalej o Veľké vody lásku neuhasia.... »
Ukazujem 36 výsledkov.
Položiek na stránku 60
z 1