« Späť

Časopis Rebrík: Pevná reťaz vernosti

Časopis Rebrík: Pevná reťaz vernosti

Asi to poznáš: Keď chceš niečo pevne spojiť, pomôže ti reťaz. Každé jedno jej očko je silno zakvačené do druhého očka. A ak sú očká naozaj pevne zovreté, reťaz sa nepretrhne.

Preto ľudia často hovoria: Reťaz je taká silná, aký je jej najslabší článok. Aj my dokážeme byť pevní ako reťaz, ak sme verní. Vernosť je to, čo dáva reťazi našich skutkov pevnosť. Ak chceme, aby z nás vyrástli skutočne dobrí ľudia, na ktorých sa môžu ostatní spoľahnúť, je dôležité, aby sme sa čo najviac usilovali o túto pevnosť = vernosť. Vytváraj si celý týždeň pevnú reťaz vernosti! Za každé verné splnenie svojej povinnosti si urob z papierového pásika jeden článok reťaze. Skôr ako krúžok zlepíš, napíš naň, za čo ho získavaš.

Ako budovať reťaz vernosti?

  • v povinnostiach v škole, v domácnosti či práci
  • v slove a dodržaní sľubov
  • vo viere a modlitbe
  • v priateľstve 
  • v predsavzatí
  • v dohode 

A nezabudni, kto je verný v malých veciach, tomu budú raz zverené veľké veci. Viac na Pevná reťaz vernosti.

Článok prinášame v spolupráci s detským časopisom Rebrík.