« Späť

Fenomén Medžugorie III. časť

Fenomén Medžugorie III. časť

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA 2. júl 2013 „Drahé deti, materinskou láskou vás prosím, darujte mi svoje srdcia, aby som ich mohla odovzdať svojmu Synovi a oslobodiť vás. Oslobodiť vás od všetkého zlého, čo vás stále viac zotročuje a vzďaľuje od jediného Dobra – môjho Syna; všetkého, čo vás vedie nesprávnou cestou a oberá vás o pokoj. Ja vás chcem viesť k slobode prisľúbenia môjho Syna, lebo chcem, aby sa tu v plnosti uskutočnila Božia vôľa. Aby sa skrze zmierenie s nebeským Otcom, pôst a modlitbu rodili apoštoli Božej lásky, apoštoli, ktorí budú slobodne a s láskou šíriť Božiu lásku všetkým mojím deťom, apoštoli, ktorí budú šíriť dôvernú lásku k nebeskému Otcovi a otvárať dvere raja. Drahé deti, preukazujte svojim pastierom radosť lásky a podpory tak, ako aj môj Syn žiadal od nich, aby preukazovali vám. Ďakujem vám.“

Nikdy som nevidela väčšiu Sviatosť Oltárnu, ako tuná, v Medžugorí.

Je to ale samozrejmé, pretože kňaz tunajšej farnosti veľmi dobre vie, že ju chce vidieť každý z nás, i ten z najodľahlejšieho miesta tohto veľkého amfiteátra.

Všetci zaujmeme miesto na kolenách a prežívame svätosť okamihu...

Vôkol tma a pred nami vo veľkom jase živý Boh.

Len Boh a ja.

Ja a Boh.

Slzy mi tečú po tvári.

Moje srdce Ho chváli a velebí.

Ďakujem Mu za všetko. Za život svoj i život všetkých svojich blížnych.

Za všetky dary a milosti, ktoré sme z jeho plnosti prijali.

Uši pohládzajú tie husličky, čo už cez svätú omšu vylúdili tie najjemnejšie melódie z najjemnejších.

- Pane, takto bude v nebi?

V duchu vidím anjelov, ktorí sa tiež klaňajú spolu s nami Vykupiteľovi a Spasiteľovi sveta. Zdá sa mi, že vidím celý zástup zboru anjelov a archanjelov, i svätých...

Z myšlienok ma vytrhne tichý hlas kňaza, ktorý vedie adoráciu pred Najsvätejšou Sviatosťou svojím slovom a mocou, ktorú mu dal sám Boh, keď prijal Jeho pozvanie stať sa pastierom Jeho ľudu.

Tie slová, ktoré vychádzali z jeho úst, tak mocne oslovovali moje uši, moje srdce, moju vôľu, že som si myslela, že ich hovorí iba pre mňa a za mňa. Zmocňovali sa ma ako prúd dažďa, ktorý padá na vyschnutú zem. Cítila som, že jeho slovami chválim a velebím Boha Všemohúceho oveľa jasnejšie, nežnejšie, vnímavejšie, intenzívnejšie.
Môj tichý hlas sa z môjho vnútra prediera na pery a tie šepkajú moju lásku k Ježišovi Kristovi, skutočne prítomnému v Oltárnej Sviatosti svojím Telom, Krvou, Božstvom, mocou, slávou a velebou.

Ježiš ma objíma svojou láskou.

Niet slov.

Ticho preruší tento svätý kňaz a začína Bohu odovzdávať naše rodiny, i našich manželov a manželky...

Hovorí nám, aby sme teraz Bohu odovzdali naše ranené vzťahy, kedy sme si navzájom jeden druhému ublížili. Prednáša modlitbu odpustenia a uzdravenia našich manželstiev.

Počujem, ako hovorí:

- Pane Ježišu, odovzdávam ti svojho manžela, manželku a prosím ťa, aby si vstúpil do nášho raneného manželstva a uzdravil si ho. Lebo viem, že si môj život spojil s tým NAJLEPŠÍM človekom na svete. Lebo iba on, práve on je ten, ktorého si vyvolil pre mňa a zviazal si môj život s jeho životom. On je pre mňa ten najlepší a najúžasnejší človek na svete a ja ti za neho ďakujem!

Odpúšťam mu v tvojom mene, drahý Ježiš.

Je to taká silná modlitba, že verím, že i rozdelené a rozdvojené srdcia sa pohnú a spoja v jedno!
 

Po modlitbe uzdravovania našich vzťahov, začína modlitba uzdravovania tela.

Aj tu sú kňazove slová veľmi silné a verím v moc pôsobenia Ježiša Krista, ktorý uzdravuje v tejto posvätnej chvíli choré miesta v našom tele. Hlavu, ruky, nohy, chrbticu, obehový systém...

- Príď, Pane a osláv sa!

- Nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a ozdravie moja duša i telo...
 

Odovzdávam Bohu všetky svoje pády, biedy, hriechy a poklesky a prosím o Jeho nekonečné milosrdenstvo...
 

Moja duša vie, že tu zažíva niečo výnimočné, slovami neopísateľné...

Zažíva nebo na zemi.

 

obrázky. Google

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Bez slov... Tá milosť nepotrebuje komentár. Vďaka za tvoj blog, Evka, krásne si to vyjadrila, vďaka!!!
Odoslané 19.8.2013 19:31.

Celý profil
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva patrí aj do:

Priatelia

Eva Baranovičová
Štefan Hrbček
Martin Lojek
Ján Pankovčin
Miroslav Priecel
Anna Lojeková
Martin Majda
Robert Krett
júna 19
Daniel Ruščák komentoval príspevok od autora Eva Vráblová, blog Bohu vďaka!....
12:22
októbra 21
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?.
15:19
mája 4
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53
apríla 16
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:27
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:19
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Súcitíme.
12:13
apríla 12
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:43
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:39
apríla 10
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Milujem, milujem svoj život.
17:22
apríla 8
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších....
16:42
Odoberať aktivity Eva Vráblová. (Otvorí sa v novom okne)