« Späť

Bolesť v budúcnosti ľudstva

Bolesť v budúcnosti ľudstva

...pohromy si budú vytvárať samotní ľudia, a to biče stále ukrutnejšie, v porovnaní, s ktorými potopa a ohnivý dážď, čo zničil Sodomu a Gomoru, sú ešte milosrdné tresty. Ó...!

Ježiš sa ujme slova: „Veľa sa zmení. Nie všetko. Lebo proti môjmu učeniu bude v budúcnosti to, čo sa už deje teraz: Nenávisť tých, ktorí nemilujú Svetlo. Lebo proti sile mojich nasledovníkov, bude sila Satanových nasledovníkov. Koľkých! Z koľkých hľadísk! Koľké náuky stále nových heréz sa budú stavať proti  môjmu učeniu, ktoré je nezmeniteľné, pretože je dokonalé! Koľká bolesť z nich vyklíči! Vy nepoznáte budúcnosť Vám sa už terajšia bolesť vo svete zdá mnoho... Ale ten, ktorý vie, pozná hrôzy, ktoré by ste nepochopili, ani keby som vám ich vysvetlil...

Beda, keby som nebol prišiel! Prišiel dať budúcim zákon, ktorý brzdí inštinkty v lepších, a dať sľub budúceho pokoja! Beda, keby človek nemal, skrze môj príchod, duchovné prvky, schopné udržať ho „živým“ v duchovnom živote a udržiavať jeho istotu o odmene...!

Keby som nebol prišiel, zem by sa v priebehu storočí stala rozsiahlym pozemským peklom a ľudské pokolenie by sa roztrhalo a vyhubilo, zlorečiac Stvoriteľovi...“

Najvyšší sľúbil, že už nezošle na celý svet trest, ako bola potopa. Boží sľub sa nemýli“, povie Judáš.

„Áno, Judáš Šimonov. To je pravda. A najvyšší už nezošle celosvetové pohromy ako potopa. No pohromy si budú vytvárať samotní ľudia, a to biče stále ukrutnejšie, v porovnaní, s ktorými potopa a ohnivý dážď, čo zničil Sodomu a Gomoru, sú ešte milosrdné tresty. Ó...!

 

Úryvok z knihy: Evanjelium, ako mi bolo odhalené, Mária Valtorta


Celý profil
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Martin Lojek
Ján Pankovčin
Miroslav Priecel
Anna Vaclavova
Zuzana Vandáková
Robert Krett
Janka Čížová
októbra 21
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?.
15:19
mája 4
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53
apríla 16
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:27
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:19
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Súcitíme.
12:13
apríla 12
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:43
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:39
apríla 10
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Milujem, milujem svoj život.
17:22
apríla 8
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších....
16:42
apríla 6
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Boh, ktorý obnovuje všetko mŕtve, zničené, stratené.
12:34
Odoberať aktivity Eva Vráblová. (Otvorí sa v novom okne)