« Späť

Právo ženy, vs. Právo dieťaťa

Právo ženy, vs. Právo dieťaťa

Zo všetkých strán je dnes počuť hlas feministických hnutí, že žena má právo na to, aby so svojím telom mohla robiť, čo chce, čiže, má právo aj na potrat svojho vlastného dieťaťa. Toto „nadprávo“, sa považuje viac právom, ako právo pre nevinný, rozvíjajúci sa život v jej lone, ktorý sa sám nemôže, a ani nevie brániť....

Chcem sa prihovoriť všetkým ženám, ktoré uverili tejto lži Zlého, ktorý nikdy nehovorí pravdu, aby nezdieľali tento názor a hlbšie sa zamysleli, aké právo ženy je im vlastne podsúvané.

Aby bolo jasné, dosť sa pohybujem medzi internetovými stránkami a diskusiami, kde aj kresťania katolíci, zdieľajú tento názor, že aj Boh predsa prihliada na slobodu človeka, a že by nik z nás nemal do tejto slobody vstupovať...

Z hĺbky srdca Vás prosím, milé žienky, neuverte tejto falošnej „pravde o práve“, lebo tam, kde sa zabíja ľudský život, tam nikdy nebude právo silnejšieho, čiže ženy, považované pred Pánom, ako právom ľudským.

Nad právom ženy, bdie právo nového života, ktorý stvoril Boh, a ktorý s tým novým životom počíta....

Moje jediné a výsostné právo je, vynosiť a porodiť toto dieťatko.

Toto je to právo, ktoré vložil do sŕdc každej ženy, lebo jej jednoducho verí a dôveruje.

Ak chcem zmariť ľudský život v jeho vývine, a narodení sa, spreneverujem sa proti Stvoriteľovi.

Moje právo ženy nie je nikdy nad právom Božím. Nikdy. Lebo Božie prikázanie: Nezabiješ, je prikázaním života vo všetkých jeho podobách.

Ak sa chceme dostať detailnejšie ku právam ženy, dostaneme sa úplne na jej začiatok, kedy žena naozaj má to právo, povedať NIE. Ale nie životu, ale NIE intímnemu spojeniu, ak nie je ešte mentálne, zdravotne, alebo po všetkých iných stránkach, pripravená, splodiť dieťatko. Toto jej výsostné právo, jej vložil Boh do jej srdca, a jedine toto právo, sa môže a má rešpektovať v jej plnom rozsahu.

Čo priniesla neviazaná sexuálna revolúcia? To slovo je naozaj výstižné, lebo priniesla prevrat do životov ľudí, obrátila svet hore nohami. Oddelil sa sexuálny život od plodenia detí a tak sa stal takmer výlučne iba nástrojom na uspokojovanie svojich chúťok a „potrieb“, ako hovoria mnohí jej prívrženci, ako keby sme boli iba nástrojom nejakej mašinérie pohlavných buniek, hormónov a estrogénov, nad ktorých vládou si nedokážeme sami pomôcť. Slovo milovanie sa, nahradil veľmi rýchlo sex, ktorý sa dá realizovať aj bez lásky. Ženy sa stali nástrojom užívania si, podľahli nátlaku mužov, ktorí odmietali niesť následky svojich náruživostí, doslova sme sa stali sexuálnym objektom. Veľkou mierou ku tomu prispela hormonálna antikoncepcia, ktorá naozaj zo ženy spravila robota na sex. Nepohoršujte sa, prosím, milé žienky, ale ako ináč pomenovať stav, v ktorom sa dnes nachádza moderná, emancipovaná žena?

Ak si žena zvykne na život, v ktorom „si môže rozkázať“, kedy má mať a kedy nemá mať deti, a zrazu cez všetky jej obmedzenia, ktorými zahatala cestu k novému životu, jej telo ohlási, že bude matkou, sa nedivme, že je to pre ňu šok. Naozaj sa môže stať, že nie je naň ešte pripravená.

Toto všetko spôsobila neviazaná sexuálna revolúcia, ktorá vymýva mozgy žien, z ktorých sa stali „otrokyne lásky“. Môže sa kľudne stať, že sa im zrazu zrúti celý svet, lebo neboli pripravené, aby Niekto vyšší riadil ich životy. Spoliehali sa na partnera, na všetky prostriedky proti počatiu, spoliehali sa na  plodné, či neplodné dni, na fázy mesiaca, ovuláciu, ktorá sa dá „prekabátiť“, len nie na jasný zámer Boží, ktorý má s každým človekom tu, na zemi.

Milé žienky, ak máme teda právo povedať NIE, spojme ho iba s právom našej vnútornej slobody, povedať toto slovko mužovi nášho života, vtedy, ak aspoň jeden z nás nie je ešte pripravený niesť zodpovednosť za nový život, ktorý sa naším spojením môže zrodiť z každého pohlavného styku. TOTO je to naše právo slobody ženy, slobody čistého svedomia, slobody Božieho dieťaťa.

Pretože žiadne iné právo, kedy sa zabije nevinný človek, nikdy nebude postavené nad právo života.

Nedajme, sa prosím, oklamať zvodcovi, ktorý obchádza okolo nás, a hľadá, koho by zožral. Nenaleťme mu, tomu drakovi, ktorý čaká na každý náš chybný krok.

Nesmiem však zabudnúť ani na tie ženy, ktoré boli znásilnené a v ich tele začal klíčiť z tohto hrozného činu, nový život. Je to barbarský zločin, ktorý vo svojej podstate musíme odsúdiť, ale dokonca i v takomto prípade, je právo narodiť sa pre nový život , postavené nad „právo ženy – ukončiť život dieťaťa potratom“.  Boh nikdy nenechá človeka v jeho súžení a trápení, samého, vždy mu vyjde v ústrety na pomoc. Všetko naše !prečo?“ raz bude zodpovedané pred Tvárou Najvyššieho.

Želám vám, milé žienky, aby sme sa hlbšie ponorili do svojho vnútra a objavili tam plodnosť Boha ako najvyšší Dar pre nás, matky, nositeľky života.

 

obrázok: Google

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Žiaľ, aj v dnešnom "civilizovanom svete" sú tieto úprimné výzvy k ženám potrebné! Len človek bez svedomia dokáže popierať, že umelé prerušenie tehotenstva nie je zabitie. Je mi veľmi ľúto žien, ktoré to musia podstúpiť zo zdravotných dôvodov, lebo smrť dieťatka vždy je veľmi bolestivá.
Odoslané 13.10.2015 15:10.
Evka, plne sa s Tebou stotožňujem a ďakujem za otváranie očí i svedomia dnešnému svetu.
Odoslané 14.10.2015 11:47.

Celý profil
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Ján Pankovčin
Anna Lojeková
Martin Lojek
Robert Krett
Martin Majda
Marcela Bagínová
Eva Baranovičová
júna 19
Daniel Ruščák komentoval príspevok od autora Eva Vráblová, blog Bohu vďaka!....
12:22
októbra 21
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?.
15:19
mája 4
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53
apríla 16
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:27
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:19
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Súcitíme.
12:13
apríla 12
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:43
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:39
apríla 10
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Milujem, milujem svoj život.
17:22
apríla 8
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších....
16:42
Odoberať aktivity Eva Vráblová. (Otvorí sa v novom okne)