Blog

« Späť

O knihe: Otváral nám písma

O knihe: Otváral nám písma

Môj pohľad a knihu, ktorá zachytáva svet Písma Svätého

Pred nedávnom som dočítal túto knihu. Je to zvláštny príspevok na blog, ale chcem sa podeliť so skúsenosťou, ktorú som cez ňu získal. Síce je staršia, ale jej text je vhodný i pre dnešnú dobu. Celý názov knihy je Otváral nám písma: úvod do sveta Biblie. Preložil ju z nemeckého originálu Ján Maga. Obsahuje celkom viac ako 500 strán. Popisuje prakticky všetky biblické knihy z historického a literárneho hľadiska. Autor postupne od začiatku kníh v Biblii (Genezis, Exodus, ...) popisuje historickú dobu ich vzniku a vysvetľuje štýl ich písania, ktorý bol pre tú dobu príznačný. Mnoho faktov je len dedukovateľných, pretože sa o ich existencii nezachovali priame dôkazy.

Môj názor na túto knihu je vcelku kladný. Občas sa mi stalo, že som nerozumel všetkým odborným pojmom v texte alebo ak niektoré časti boli písané vedeckejšie. Naproti tomu však oceňujem dôsledný a presný prístup, ktorému bola každá kniha Biblie podrobená. Mnoho faktov som sa dozvedel a boli pre mňa dosť prekvapujúce (napr. obdobia a pravdepodobný spôsob vzniku evanjeliových spisov). Zvlášť oceňujem diagramy a ilustrácie rôznych prepojení textov, ktoré naozaj pomohli lepšie pochopiť niektorú súvisiace pojmy.

Vybral som si ju na čítanie preto, aby som lepšie porozumel Biblii. To sa mi nakoniec aj podarilo. Bibliu teraz vnímam omnoho reálnejšie, keď už chápem historické faktory, ktoré ovplyvňovali vznik textov. Tým nechcem znehodnocovať jej duchovný význam. Jej chápanie je možné toľkými spôsobmi, že je nemožné všetky popísať naraz. A pritom pri dôkladnom skúmaní, všetky dobré porozumenia do seba tak dokonale zapadajú! V tom vidím, že Biblia je písmo inšpirované Duchom Svätým.

Odporúčam ju prečítať všetkým tým, ktorý by chceli porozumieť princípu zostavovania Písma Svätého. Táto kniha obsahuje hlavne realistickejšie ponímanie vzniku Biblie, preto pre tých, čo hľadajú knižku na oddychové (duchovne oddychovať je dobré smiley ) čítanie nech je sama Biblia a Duch Svätý tým zdrojom, ktorý im v tom pomôže.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Táto knižka v prvom vydaní vyšla, keď som študovala na Sp.Kapitule teológiu a Janko Maga, spoluautor, ešte žila prednášal nám Nový zákon. O pár rokov ,ešte pred 60-kou nás predišieldo večnosti. Našlo sa mnoho kritikov, ktorí mu zazlievali, že sadol na ńemecký lep a čo je nemecké, nemôže byť pravoverné (Vtedy nik nevedel, že Nemec bude raz aj pápežom!) . Dokonca boli nútení knihu prepracovať
a druhé vydanie už bolo lepšie, ale predsa.......stiahli z predaja. Ja som tam chybu nenašla, a pritom som vyšla z evanjelického prostredia a v dospelosti som prijala
katolícku vieru. Osobne môžem knižku iba odporúčať, najmä pre tých, ktorým sa Biblia vidí v 21. storočí ťažká a nezrozumiteľná.....čo potom naši predchodcovia?
Odoslané 21.2.2012 22:58.
Zohnať túto knihu je veľký problém. Nepocul som o tych problmoch ako píše pani Mária Irma. Viem, že v čase keď bola vydaná ale aj roky neskôr dopĺňala chýbajúce materialy biblických štúdií.
Odoslané 22.2.2012 8:10.
Myslím, že ani dnes, čo sa týka zrozumiteľnosti podania, nemá obdoby pre človeka, ktorý jednoducho chce čítať Písmo a potrebuje výkladu trochu viac, ako je pod čiarou v samotných katolíckych vydaniach Biblie.Skúsim zistiť dostupnosť.
Odoslané 22.2.2012 11:45 ako reakcia na Štefan Hrbček.