Blogs

All Blogs »

Tag: živá viera

PRVÁ POMOC z lásky k Bohu a ku blížnemu..

Milosrdný Samaritán... Každý pozná toto inšpirujúce podobenstvo, ktoré nám predkladá Pán Ježiš Kristus. Predkladá ho ako príklad aj pre naše zmýšľanie a konanie. Ale, vieme ho pretaviť aj do nášho skutočného života?!! Ako by sme pomohli v prípade nešťastia ?!! Len by sme zavolali na 155??? A ďalej by sme len sledovali, čo sa bude diať??! A to stačí??! To je všetko, čo by sme vedeli urobiť pre záchranu svojho napríklad zraneného blížneho?!! Mohlo by sa stať, že naše váhanie a nečinnosť by spôsobili zbytočnú smrť!!! Čo s tým???
Read More About PRVÁ POMOC z lásky k Bohu a ku blížnemu.. »

Jazyk súčasnej Evanjelizácie

Dnes sa skoro každý snaží učiť nejaký cudzí jazyk. Aby savedel pohybovať za hranicami Slovenska, učí sa najčastejšie angličtinu, nemčinu, francúzštinu, alebo iný svetový jazyk. Ak chce v dnešnom svete obstáť, udržať si pracovné miesto, stráviť príjemnú dovolenku so zaujímavými ľuďmi " za hranicami všedných dní", či inak rozšíriť svoje ľudské, alebo pracovné možnosti, učí sa cudzie jazyky. My-kresťania máme ešte poslanie od Ježiša :" Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého . " ( Mt 28,19 ) Poznáme ale, akým jazykom máme ohlasovať Evanjelium dnešným ľuďom, aby ho skôr prijali ?
Read More About Jazyk súčasnej Evanjelizácie »
Showing 2 results.

javax.portlet.title.BGTCG