Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 12.04.-18.04.2021

Liturgický program malý Lipník

Pondelok 12. apríl

Prepodný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup

Mária Kičurová: + Jozef, Mária, Verona, Michal, Veronia

18:00

Utorok 13. apríl

 Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci

rod. Sedláčková: + Helena Brunovská

18:00

Streda 14. apríl

Svätý otec Martin Vyznávač, rímsky pápež

rod. Šestáková: + Katarína

18:00

Štvrtok 15. apríl

Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim

 rod. Čandová:  + Anna /panychída/

18:00

Piatok 16. apríl

Sväté mučenice a panny Agapa, Irena, Chionia

rod. Lajčáková: + Milan /panychída/

18:00

Sobota 17. apríl

Prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup

rod. Bratičáková: + Štefan, Anna a ostatní z rod. Lajčákovej

07:30

Nedeľa 18. apríl

2. nedeľa po Pasche-                  o myronosičkách

Za veriacich farnosti

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Sväté liturgie sa budú slúžiť bez účasti veriacich.

Ak niekto cíti túžbu ísť na sv. spoveď, prijať eucharistiu alebo potrebuje sviatosť pomazania chorých, nech neváha mi zavolať a po vzájomnej dohode je možné individuálne vyslúžiť tieto sviatosti.