Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Litugický program 19.04.-25.04.2021

Liturgický program malý Lipník

Pondelok 19. apríl

Prepodný otec Ján zo Starej Lavry

rod. Pjataková: * Andrea

18:00

Utorok 20. apríl

 Prepodobný otec Teodor Trichinas

rod. Kopčáková: + Ondrej, Marta, Anna

18:00

Streda 21. apríl

Svätý hieromučeník Január a spoločníci

rod. Lešková: *rod. Lešková

18:00

Štvrtok 22. apríl

Prepodobný otec Teodor Sykeónsky

 rod. Brunovská:  + Michal /panychída/

18:00

Piatok 23. apríl

Svätý a slávny veľkomučeník a divotvorca Juraj

rod. Mancalová: + z rod. Marinčinovej, Mancalovej, Maľarčíkovej

07:30

Sobota 24. apríl

 

Svätý mučeník Sáva Stritilát

rod. Svistáková: *Milan, Mária, Kristína, Lýdia, Miriama

S platnosťou na nedeľu

18:00

Nedeľa 25. apríl

4. nedeľa po Pasche-                  o porazenom

*rod. Reľovská

Za veriacich farnosti

09:00

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123