Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Back

Liturgický program 23.08.-29.08.2021

Liturgický program MALÝ LIPNÍK

Pondelok 23. august

Zakončenie sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky

1.rod. Ilčišáková:  + Michal /panychída/

2.rod. Živčáková: + Milan Lajčák

18:00

Utorok 24. august

 

Svätý hieromučeník Eutychés

1.rod. Šestáková: * Jozef, Martina, Silvia, Marek

2.rod. Štefaňáková č. 123. :     + Adam, Elena, Dávid /panychída/

18:00

Streda 25. august

 

Blažený hieromučeník Metod Dominik Trčka

1.rod. Štefaňáková:  + Viera Štefaňáková

2.rod. Iľkovičová:  + Mária - týždňová

18:00

Štvrtok 26. august

 

Svätí mučeníci Adrián a Natália

1.rod. Vlasatá: * Matúš a Elena Vlasatý

2.rod. Hnatová: + Štefan, Katarína z rod. Hnatovej

07:30

Piatok 27. august

Náš prepodobný otec Pimen

rod. Šestáková: + Katarína

18:00

Sobota 28. august

Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky

rod. Lajčáková: + Juraj, Anton, Anna, Helena, Ján, Jozef, Igor, Anna

07:30

Nedeľa 29. august

14. Nedeľa po Päťdesiatici

Sťatie úctyhodnej hlavy  slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Za veriacich farnosti

Zdržanlivosť od mäsa

09:00

SL

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: utorok-16:00, streda-16:00,sobota- 16:00

Starina: štvrtok – 16:00, nedeľa – 07:30