Vitajte

Milí návšteníci webových stránok rímskokatolíckej farnosti Stará

Ľubovňa. Na týchto stránkach vám prinášame informácie o dianí vo farnosti.

 

Farské oznamy na druhú nedeľu "C" 

 

Sviatosti bude možné vysluhovať individuálne, bez spoločného zvolávania veriacich, teda tak, ako tomu bolo na začiatku prvej vlny koronavírusu. Ak by niekto potreboval prijať sviatosť zmierenia, nech sa telefonicky dohodne s kňazom na vyslúžení tejto sviatosti.

 

Úradné hodiny v dôležitých záležitostiach (do odvolania)

pondelok – piatok: 9.00 – 11.00  13.30 – 15.00

Ostatné záležitosti prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00 alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk  Ďakujeme za pochopenie.

 

VSTUP DO KOSTOLA

-    rešpektujte všetky tieto pokyny a pokyny celebrujúceho kňaza

-    vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)

-    povinná dezinfekcia rúk

-    minimálne rozostupy odporúčané

-    kostol bude otvorený 15 minút pred začiatkom svätej omše, spoločne sa nemodlíme posvätný ruženec (pomodlíme sa v rodinách).

-    nepoužívať sväteničky, v laviciach nesmú byť spoločné knižky, texty, či ružence.

* V kostole je potrebné vetrať, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu, dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy.

* Znak pokoja nahrádzame úklonom hlavy

* Dezinfekciu použije kňaz pred rozdávaním svätého prijímania a tiež, ak by došlo ku kontaktu s veriacim.

* Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Postup podávania svätého prijímania na ruku: "Veriaci majú k svätému prijímaniu pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto." Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred svätou omšou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

 

Všetky farské oznamy sa zobrazia TU.

 

Správa o priebehu reštaurátorskej realizácie, použitý postup, technológia a
materiál.

 

OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV

sv. prijímanie v nemocnici SLUZBY

Nové termíny manželských stretnutí

domanželstva.sk

 

 
Vzájomnú komunikáciu môžu podporiť KONTAKTY na kňazov farnosti.

Na stránke sú informácie pre snúbencov, ktorí chcú vstúpiť do kresťanského manželstva, pre rodičov, ktorí sa tešia z maličkého človiečika a chcú ho pokrstiť a tiež pomoc pre tých, ktorým zomrel niekto blízky a potrebujú vybaviť pohreb.

 

Môžete sa na tejto stránke zaregistrovať, podľa pravidiel systému "mojakomunita.sk". Získate tým prístup do diskusie pri článkoch a k veciam, ktoré nevidia neregistrovaní užívatelia.

 

Недавние блоггеры

Mária Stanislavová
Записи: 29
Звезды: 66
Дата: 29.10.20
Jozef Greš
Записи: 4
Звезды: 14
Дата: 08.01.20
Adam Takáč
Записи: 24
Звезды: 68
Дата: 10.03.18
Anna Högerová
Записи: 142
Звезды: 226
Дата: 13.10.16
Jakub Senko
Записи: 1
Звезды: 0
Дата: 18.04.16

Дневники

« Назад

Neprišli sme vás poučovať

krátka správa o kurze FILIP vo farnosti Stará Ľubovňa

Neprišli sme vás poučovať, ale zoznámiť vás. Chceme Vám predstaviť Boha ako milujúceho Otca, Ježiša Krista - Spasiteľa a Ducha Svätého. Týmito slovami začal kurz Filip.

Pre asi 40 účastníkov to bol čas nového poznania a rozhodnutia vstúpiť do osobného vzťahu s Bohom. Od piatka 9.11 do nedele 11.11. s radosťou a otvoreným srdcom prijímali kerygmatické slovo v piatich základných témach: Božia láska, hriech, spása, viera a obrátenie a Duch Svätý. Dynamiky sprevádzali a posilňovali slovo. 

 

Ďakujem hosťom z Krížovej Vsi a Veľkej Lomnice za ochotu ohlasovať Božie slovo, sestre Zuzane za pomoc a podporu a tiež zamestnancom komunitného centra za priestory a pomoc v každej oblasti. Ďakujeme za modlitbovú podporu spoločenstvám z Krížovej Vsi a spoločenstvu Dobrého Pastiera.

 

Foto: Dávid Korčkovský a Štefan Hrbček

Комментарии
sign-in-to-add-comment
otec Štefan,aj ja som absolventka tohto kurzu, ďakujem za pripomenutie. Ja by som len skromne chcela podotknúť, že týchto absolventov netreba "nechať na pokoji", sú dotknutí tým, čo zažili, je to niečo úžasné. Aby kurz bol užitočný, mali by sa podchytiť, aby sa stretávali v skupinkách a aby evanjelizovali aj naďalej. Ostrou skúškou asi prešli všetci
Отправлено в 15.11.12 11:47.
Отправлено в 15.11.12 12:17 в ответ на Majka Sluková.
Požehnanie a milosť nášho Nebeského Otca, všemohúceho Boha nech je nad všetkými, ktorí ohlasujú radostnú zvesť o Ňom, o Pánovi Ježišovi a Duchu Svätom!
Отправлено в 15.11.12 18:00.