Blog

« Späť

1. Týždeň : Pôst trpezlivosti

1. Týždeň : Pôst trpezlivosti

"Láska je trpezlivá" 1 Kor 13,4

Trpezlivosť je náročná. Znamená mať pochopenie, držať emócie na uzde a vedieť čakať. Medzi týmito tromi vecami je logický súvis- ak sa budeme snažiť pochopiť, pomôže nám to emotívne nereagovať negatívne a budeme ochotní počkať. Ak je motiváciou celého nášho konania láska- trpezlivosť nám pôjde omnoho ľahšie. Boh túži, aby naše vzťahy boli plné láskavosti, vľúdnosti a ochoty. Veľmi ho teší, keď v našich rodinách, práci, škole, priateľstvách, vládne porozumenie a úcta. Netrpezlivosť kazí vzťahy a komunikáciu. Preto je veľmi dobré zamyslieť sa tento týždeň nad konkrétnymi vecami, v ktorých nám je ťažké byť trpezlivými.

Skúsme si vypísať, pri akých ľuďoch a situáciách sa nám s trpezlivosťou nedarí. ( Možno si povieme, že to by bol veľmi dlhý zoznam :) Preto sa môžeme sústrediť na tie najčastejšie situácie a ľudí, s ktorými sme najviac.) Potom skúsme pochopiť ich správanie a podľa toho nastavíme svoju trpezlivú odpoveď. Tpezlivá odpoveď totiž nie je len ostať ticho. Niekedy máme reagovať prosbou o odpustenie, či pomoc. Niekedy sa máme zaujímať otázkou či pomocou. Aká je naša netrpezlivá odpoveď? Krik, kritika, nadávky, urážanie sa ? Musíme si to pomenovať a nestačí len povedať si- neurazím sa alebo nebudem kričať - namiesto nášho zaužívaného správania potrebujeme začať nový vzorec. Napr. nebudem kričať- napočítam do 10 a potom poprosím o to, čo som chcel, neodídem z miestnosti- ale napr. napijem sa(v tom čase sa skľudní moja reakcia) a potom napr. vyjadrím svoj pocit, že ma niečo sklamalo alebo ak je kritika opodstatnená, poprosím o prepáčenie.

Sami to nezvládneme. Vo všetkom potrebujeme Ducha Svätého, aby nás viedol a pomáhal nám. Každý deň sa môžeme pomodliť nasledujúcu modlitbu a prosiť o pomoc Ducha Svätého:

Drahý Duchu Svätý. Potrebujem Ťa. Odpusť mi, že som Ti dával v mojom živote tak málo priestoru a Ty si nemohol prinášať svoje ovocie lásky. Túžim byť naplnený Tebou a to. čo bude vychádzať z mojej mysle, srdca a úst nech je iba láska. Odpusť mi, že som netrpezlivý. Odmietam pýchu a nadradenosť a prijímam skromnosť a trpezlivosť. Odovzdávam Ti môj vzťah ku ________ . Prosím, naplň moje srdce láskou a pochopením k tomuto človeku a nauč ma reagovať láskyplne a trpezlivo. V každej situácii nech vidím príležitosť rásť v trpezlivosti a nech som plný nádeje a viery, že s Tebou je všetko možné. Amen.

Praktická aplikácia:

Vypíšte si 1 oblasť a človeka, voči ktorému neviete byť trpezlivý. (Nasledujúce týždne môžeme pripojiť ďalších ľudí.) Potom analyzujte dôvod a ako sa budete snažiť trpezlivo reagovať.

Príklad č.1: Manžel- nepomáha a namiesto toho pozerá šport. Príčina: je unavený- hľadá oddych. Ako reagovať trpezlivo: Vyslovím vďaku za to, že pracuje a zarába peniaze (bez ohľadu, že manželka to robí tiež), vyslovím uznanie, že musí byť unavený. Ak je to možné, dám mu chvíľu na oddych. Po čase ho láskavo poprosím o pomoc.

Príklad č. 2: Manžel- nepomáha a namiesto toho pozerá šport. Príčina: dlho nepracuje, stratil pracovný návyk, je lenivý. Ako reagovať trpezlivo: Poďakovať Bohu, za to, že má trpezlivosť s našimi chybami. Poprosiť Ducha Svätého o silu mať trpezlivosť s jeho chybami. Modliť sa za pomoc pre manžela pre zmenu jeho zmýšľania a milosť obrátenia sa. Skúsiť láskyplne poprosiť manžela o konkrétnu pomoc / postupne jednotlivé úkony/...

Páči sa vám táto pôstna výzva ? prepošlite ju svojim priateľom alebo zdieľajte na sociálnych sieťach.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
[...] Pôst pre mnohých evokuje zriekanie sa jedla, zábavy a vecí, ktoré máme radi. Možno to bude znieť veľmi nezvyčajne, ale za pôstom sa skrýva niečo iné ako odriekanie a smutné pohrúženie. Zmyslom... [...] Čítať viac
Odoslané 1.3.2017 15:00.
Mama má v sebe veľa negatívnej energie....Boh mi však ukázal ako ne/ reagovať na jej útočné slová -láskou a veľkou trpezlivosťou.
Odoslané 5.3.2017 20:28.
[...] Pôst pre mnohých evokuje zriekanie sa jedla, zábavy a vecí, ktoré máme radi. Možno to bude znieť veľmi nezvyčajne, ale za pôstom sa skrýva niečo iné ako odriekanie a smutné pohrúženie. Zmyslom... [...] Čítať viac
Odoslané 26.2.2020 16:56.