Blog

« Späť

2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

Nie je nič krajšie ako mať milé srdce - srdce plné milosti, dobroty, lásky. Prvým krokom je byť trpezlivý a zdržať sa neláskavých prejavov- kritiky, negatívnych giest, mimiky, sarkazmu, irónie, neúctivých prejavov. Druhým krokom je prejaviť dobrotivosť.

Jednoducho byť k tomu druhému dobrý. To neznamená, že sa ako terč budeme vystavovať ľuďom, ktorí nás zraňujú. Znamená to reagovať láskavo a dobrotivo aj voči takýmto ľuďom.Príjemne sa pozdraviť, popriať dobrú chuť, pekný deň, pomôcť, niečo podať... Božie Slovo hovorí: "Ak je ten, kto ťa nenávidí, hladný, daj mu chleba jesť, ak je smädný, daj mu vody piť; lebo tak mu žeravého uhlia nahrnieš na hlavu a Pán ti odplatí." Prís 25, 21-22
 
Niekedy sme si však odvykli správať sa milo aj voči tým, ktorých máme radi a oni nás. Úcta sa akosi vytratila a odvrkovanie a ignorácia je bežná. Áno- je na čase to zmeniť. Musíme si uvedomiť, že to. čo máme a tí, ktorých máme, sú pre nás vzácnym darom. Sú požehnaním a pokladom a my ich často berieme ako samozrejmosť. Potrebujeme vidieť v pravde, že často ich nedoceňujeme či podceňujeme a oľutovať to. Totiž- iba ak dokážeme byť vďační, dokážeme byť aj dobrotiví. 
 
Praktická aplikácia:
 
Modlitba k Duchu Svätému a prosba o dobrotivosť.
 
Duchu Svätý, Ty si nekonečne dobrý. Vždy chceš pomôcť a povzbudiť. Pomôž mi byť dobrotivým. Odmietam svoje sebectvo a rozhodujem sa pre nesebeckú lásku. Pomôž mi vidieť možnosti, keď môžem povzbudiť a pomôcť. ďakujem Ti za ľudí v mojej rodine a okolí. Odovzdávam Ti svoj vzťah ku_____________ a Ďakujem, že nás naplníš láskou a porozumením.
 
Voči ľuďom,ktorých milujeme,ale neprejavujeme im dobrotivosť:
 
Každý deň sa modlime za Božie sprevádzanie a ochranu tohto človeka/ ľudí. Každý deň sa snažme aspoň jedným skutkom prejaviť im dobrotivú lásku.
 
SLOVAMI: ďakovať, povzbudzovať, pochváliť, zaujímať sa
 
SKUTKAMI: urobiť večeru, raňajky, pripraviť nejaký nápoj, program na relax- pekný film, kino, plávanie, prechádzka, čítanie dobrej knihy, spoločenská hra, pomoc s domácnosťou, školou, prípravou do práce..., 
 
Voči ľuďom, s ktorými nevychádzame dobre:
 
Každodenná modlitba a odpustenie, neohováranie, snaha nekritizovať, nebyť ironický, neposudzovať, vypočuť
Ak je to možné, ponúknuť vodu, kávu, koláč,pomoc, modlitbu