Blog

« Späť

3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

"Láska nezávidí." Mnoho ľudí si myslí, že závisť sa ich netýka. Keď sa ale položí otázka v znení: "Dokážeš sa úprimne tešiť z úspechu iných?", ich presvedčenie sa rýchlo zmení.

Ako je to s nami? Zamáva to s nami, keď niekto chodí lepšie oblečený, má silnejšie auto, krajšie bývanie, lepšie výsledky, viac zarobí....? Život bez závisti je neskutočne krásny- dobroprajnosť totiž náš život obohacuje úspechom tých druhých. Pri šikovnom mladom kolegovi si môžeme povedať- "Wow, dá sa to už v takomto veku." Pri niekom s pekným oblečením sa môžeme potešiť dobrým vkusom a schopnosťou zladiť kúsky z šatníka. Musíme si uvedomiť,že naše dobro a dobro iných sa navzájom nevylučujú- nie sú na úkor toho druhého: to, že doprajem iným pekný dom, harmonické manželstvo, postup v práci ma nijako neoberá o to, aby som aj mal niečo také. Pán Boh nemá vyvolencov- chce požehnať každého a požehnať ho hojne.
 
Niekedy môže byť pre nás dobroprajnosť náročná. Túžime síce tešiť sa z iných a ich dobra, ale akosi nedokážeme premôcť smútok z toho, že my to či ono také dobré nemáme. V prvom rade je potrebné v pravde posúdiť, či u nás nejde iba o nevďačnosť- máme všetko, čo potrebujeme- milujúcu rodinu, pokojný domov, prácu v dobrých podmienkach a len naša žiadostivosť nás ťahá mať stále viac.V tom prípade sa treba zrieknuť žiadostivosti a ďakovať Bohu za požehnania, ktoré nám dáva. Ak nám ale chýba niečo podstatné a my sa cítime ako tí nevyvolení, obyčajní, "neprotekčný" a s tichou závisťou pozeraáme na tých druhých akoby boli "Boží miláčikovia", niečo nie je v poriadku. Na začiatku treba odmietnuť klamstvo, že nás Boh miluje menej a chce nám dať menej požehnania ako iným. Boh miluje každého maximálne, bez ohľadu na to, koľko sa modlíme, chodíme do kostola alebo aké hriechy máme.Je na nás otvoriť sa Jeho nekonečnej láske a prijať ju. Božie Slovo hovorí "Pán je môj pastier, nič mi nechýba." Urobme Boha naším Pánom v každej oblasti. Túžime po dobrom životnom partnerovi, po bábätku, peknom vlastnom bývaní, dôstojnej dobrej práci, pokoji a harmónii v rodine? Nech nás vedie Boh a nebude nám to chýbať. Je mnoho svedectiev ako sa celé rodiny zmenili na nepoznanie len preto, že manželka začala zmenu čakať od Boha a nie od manžela. Prestala dôverovať samej sebe a celú dôveru dala v Boha. A podobne sa to stalo i v ostatným oblastiach.
 
Je obrovským klamstvom, keď si myslíme, že ak sa budeme tešiť z úspechu a dobra iných, oberie nás to ešte viac. Pravdou je, že závisť a neschopnosť priať dobro iným a tešiť sa z neho, nás uzavrie do hrozného väzenia horkosti a sebaľútosti. To nie život, ktorý má P8n Boh pre nás, preto ho odmietnime prijať- a príjmime Jeho plán s nami, ktorý plný "myšlienok pokoja a nie súženia."
 
 
Praktická aplikácia:
 
Modlitba k Duchu Svätému a prosba o dobroprajnosť:
 
Drahý Duchu Svätý, ďakujem Ti, že mi pomôžeš stať sa dobroprajným/ou. Túžim, aby v mojom srdci nebola žiadna závisť, žiadostivosť či dokonca prianie zlého iným ľuďom. Odmietam ich a prijímam Teba ako svojho Pána. Verím, že ma miluješ maximálne a nie je nič, o čo by si ma chcel ukrátiť. Ďakujem Ti za všetko dobré, čo si mi dal (vymenujme podstatné________________). Daj, aby som si to vedel/a vždy vážiť a nebrať to ako samozrejmosť. Odovzdávam Ti aj oblasti, kde cítim, že mi niečo podstatné chýba (vymenuj_______________). Skladám svoju dôveru plne v Teba. Rozhodujem sa nechať sa Tebou úplne viesť a prosím ťa, urob ma schopným/ou počuť Tvoj hlas a rozumieť mu a tiež poslúchnuť to, čo mi hovoríš. Prosím Ťa, požehnaj všetkých mojich blízkych, priateľov, známych a zvlášť tých, ktorí mňa alebo moju rodinu nemajú radi či ubližujú nám. Osloboď ich od nenávisti a daruj im pokoj. A ja prijímam Tvoj pokoj a radosť, celé Tvoje požehnanie a chcem ho dávať ďalej okolo seba. Amen
 
SKUTKY: povzbudiť slovne, cez sms, mail, telefonát a vyjadriť radosť z úspechu toho druhého, poďakovať niekomu za dobrý vplyv, ktorý mal na náš život, pomodliť sa za iných a ich potreby a ak je to možné, prakticky pomôcť