Blog

« Späť

5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

"Láska nie je nehanebná, nerozčuľuje sa a nemyslí na zlé." Skutky začínajú v mysli.

Najprv si na niečo urobíme názor, či zaujmeme postoj v mysli, neskôr ho vyjadríme slovne a nakoniec sa pretaví do našich skutkov. Každá veľká zmena začína zmenou myslenia, tak ako o tom hovorí Božie Slovo:"A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé."Rim 12,2
 
Mravná čistota v myslení, slovách a skutkoch dnes musí bojovať veľmi tvrdý boj. V médiách sa podarilo ľudí presvedčiť, že filmy a relácie, ktoré by sa len pred pár rokmi mohli odvysielať len po 22.00 hodine, dnes bežne vidíme už napoludnie.Láska však nie je nehanebná. Vo svojom zmýšľaní potrebujeme prehodnotiť, akú úroveň dvojzmyselných rečí, vtipov či aké scény z filmov sme ochotní tolerovať. Popravde-mali by sme sa vyhýbať nečistým slovám a obrazom, inak sa nám dostanú do povedomia a z neho chytro do slov a skutkov.
 
Zlé myšlienky a hnev, ktorý nevieme zvládnuť sú ako výstražná kontrolka, ktorá nás chce upozorniť na to, že v našej mysli sa skutočne deje niečo nesprávne. Depresia, hlboký neovládaťeľný smútok, úzkosť, strach, nezvládnuteľný hnev, frustrácia, pocit vyhorenia, túžba po pomste, škodoradosť- to všetko sú veci, ktoré u nás nemajú čo robiť. To jednoducho nie je Boží plán pre náš život. Božie slovo popisuje stav a príčinu, prečo sa naša myseľ môže stať temnou a začne myslieť na zlé: " Hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha a neďakovali Mu. Ich myšlienky boli zlé a ich bláznivá myseľ sa zatemnila. Neverili pravde o Bohu, ale verili klamstvám." Rim 1,21.25 Zlé myšlienky v našej mysli naznačujú, že sme uverili nejakému vážnemu klamstvu o Bohu. Nemusíme si to uvedomovať, ale môžeme prežívať, že sme na všetko sami, že nás nikto nemá rád, že je náš údel len trpieť a nemať žiadnu radosť alebo že nám Boh nechce dať životného partnera, dieťa, prácu, bývanie, úspech... Tieto veci sú klamstvá, ktoré musíme odmietnuť a prijať pravdu o Bohu a o nás. Zároveň potrebujeme rešpektovať "princíp sebazáchovy"- niekedy sa totiž hneváme len preto, že sme veľmi unavení, či unudení zo stereotypu.Jediná emócia, ktorou by sme sa mali nechať ovládať, by mala byť láska. Tú potrebujeme čerpať od Boha a napĺňať si ňou srdce i myseľ. Najlepšie si myseľ naplníme dobrými myšlienkami čítaním Božieho Slova a sledovaním kvalitného dobrého obsahu. K tomu nech nám pomôže aj modlitba k Duchu Svätému:
 
Modlitba k Duchu Svätému o pomoc pri zmene myslenia
 
Drahý Duchu Svätý,
prosím Ťa, odpusť mi, že somŤa urazil zlými či nečistými myšlienkami. Očisti moju myseľ a naplň ma, aby moja myseľ bola plná viery, nádeje a lásky.Odmitam všetky klamstvá o sebe a Bohu, zvlášť o tom, že nie som milovaný/á, nie som požehnaný/á a že mi Boh nechce niečo dať. Tiež odmietam klamstvo, že _____________(doplňte). Prijímam pravdu, že som milovaný/á, požehnaný/á, chránený/á a že môj nebeský Otec mi chce dať všetko, čo potrebujem.
Rozhodujem sa myslieť láskavo, pokorne a čisto. Odmietam hnev a vyberám si miernosť a zhovievavosť. Pomôž mi viac a častejšie čítať Božie Slovo a myseľ si napĺňať dobrými podnetmi, článkami, filmami a rozhovormi.
 
Praktická aplikácia:
 
Skúsme z uvedeného vyššia aplikovať snahu o rast v čistom myselní, bojovať proti depresii a krotiť svoj hnev.