Blog

« Späť

Kríž - Hrob - Sloboda - Ježiš

Kríž - Hrob - Sloboda - Ježiš

Prednedávnom som prvýkrát počula jednu anglickú chválovú pieseň. Ako vyvrcholenie skladby sa viac ako 10-krát spieva text: "Keď vidím kríž, vidím slobodu, keď vidím hrob vidím Ježiša!" Musela som pieseň zastaviť, vrátiť sa na túto pasáž a znova si ju vypočuť. Akoby to bola nová spojitosť, ktorá mi začala pomaličky dochádzať.

KRÍŽ - SLOBODA

Na kríž som vždy pozerala ako na dôkaz Božej lásky a naďalej to tak ostane. Na hrob ako na nevyhnutnosť... Skutočnosť, že kríž znamená vydobytú SLOBODU, má pre mňa veľmi silný význam. Kríž mi má pripomínať, že sa nemám nechať OBERAŤ O ŽIVOT, nemám sa dať VTIAHNUŤ DO OTROCTVA a najmä, že si mám VÁŽIŤ SLOBODU, pretože za ňu zaplatil Ježiš svojím životom. Čo je to otroctvo v dnešných "neotrokárskych" časoch? Otroctvo strachu, závislostí, neodpustenia, života bez Boha... Keď sa pozrieme na kríž, mali by sme teda vidieť aj slobodu, že sa nemusíme báť ako zvládneme finančné zabezpečenie, výchovu detí, opatrovanie starých či chorých rodičov, ako skončíme školu alebo ako si nájdeme prácu, dokonca, že sa nemusíme báť ani smrti. ON je Cesta a vždy nám ukáže, kam a ako kráčať, ak Ho o to budeme prosiť. 
V Ježišovom kríži končia závislosti. Nemajú už moc. A tak ako mnohí zažili oslobodenie v prijatí spásy a života, ktorý im ponúka Kristus, čaká táto sloboda od každej závislosti- na alkohole, drogách, hrách, či porne, na každého, kto po nej túži.

HROB - JEŽIŠ 

Keď vidím hrob, vidím Ježiša! Znova opakujem tú vetu z piesne. Každý hrob môže slúžiť Ježišovi. JEŽIŠ NEZOSTAL V HROBE. Hrob bol len prostriedok, ktorý si Ježiš použil, aby mohol vstať z mŕtvych a ukázať Božiu moc a slávu. Mnohokrát netušíme, ako by mohol náš Pán Ježiš Kristus čo len "urobiť niečo" so vzťahmi, ktoré sme pochovali, nádejami, ktoré už v nás zomreli, definitívnymi koncami, v ktorých vidíme len "zavretý hrob." Náš Pán Ježiš Kristus je BOH- dokáže to, čo my nedokážeme dúfať ani vymyslieť. Musíme Ho však do týchto uzavretých vecí vpustiť. Verím, že na začiatok stačí povedať: "Pane Ježišu Kriste, verím, že si Boh. Vpúšťam Ťa do oblasti, v ktorej vo mne už umrela všetka nádej. Ty si porazil smrť, verím, že Ty môžeš urobiť viac, než dokážem prosiť alebo si vymyslieť. Prosím, konaj v tejto veci, ukáž svoju moc, osláv sa, pomôž mi a veď ma!"  Dôveruj, Ježiš prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali v plnosti  a neexistuje oblasť, kam by On nemohol vstúpiť a zvíťaziť.
 
Zdroj obrázka: https://i0.wp.com/americaskeswick.org
 
Ďalej