Blog

« Späť

Os Hillman: Práca ako služba

Os Hillman: Práca ako služba

„Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!“ Kol 3,23-24

Božie Slovo veľmi jasne hovorí o tom, že účelom nášho pracovného života je, aby sme tam zjavovali Krista v našom živote a cez náš život. Náš postoj by mal byť taký, aby sme sa aj na našu prácu pozerali cez „nadradený“ objektív služby.  Práca má chváliť Boha. Obe slová- práca a služba- majú dokonca rovnaký pôvod v hebrejskom slove „avdoah“.

Robert Laidlow sa narodil v Škótsku v roku 1885, ale vyrastal na Novom Zélande. Vďaka tomu, že sa narodil do kresťanskej rodiny, vo svojich 17-tich rokoch úplne odovzdal svoj život Ježišovi. Keď mal 19-násť, začal pracovať v spoločnosti predávajúcej železo ako obchodný predajca. Neskôr dostal nápad a vymyslel poštový nákupný katalóg, ktorý predával všetko – vrátane spodnej bielizne, potravín, kozmetiky a potrieb na farmárčenie- všetko založené na výpredajových zľavnených cenách. Tento pokus bol úspešný a neskôr sa jeho obchod spojil s veľkou spoločnosťou Farmárska trhová únia. Robert sa stal jej generálnym manažérom a v tejto pozícii zotrval 50 rokov.

Toto ale nie je najdôležitejšou vecou, ktorú by sme mohli o Róbertovi Laidlowovi povedať. Tento muž pochopil, že jeho práca je nástrojom, ktorým môže iných pritiahnuť k Ježišovi. Začal dávať 10 % zo svojich príjmov už od skorého začiatku svojho podnikania. Neskôr napísal do svojho deníka : „September 1919,  vek 25 rokov : Rozhodol som sa, že zmením môj predošlý systém rozdeľovania príjmov a odteraz budem dávať polovicu ( 50 %) zo všetkých mojich príjmov.“ Takto pokračoval nasledujúcich 60 rokov. (Zdroj : John Woodbrige, ed, More than Conquerors, Chicago, Illionis: Moody Press, 1992, S.351)

Výsledkom tohto rozhodnutia bolo nespočetné množstvo ľudí získaných pre Ježiša vďaka zdrojom, ktoré Laidlow daroval misijným skupinám a na iné dôležité kresťanské účely. On sám bol taktiež osobne zapojený do služby. Napísal útlu knihu, v ktorej podal zmysluplné vysvetlenia na otázky ohľadom viery a života názvom : „Dôvod“. Stá tisíce ľudí prijali vieru v Krista vďaka tejto 46 stranovej brožúrke. Verejne hovoril mnohým o svojej viere v Boha a veľmi sa osobne angažoval vo Vojenskej a Leteckej asociácii cez druhú svetovú vojnu..

Robert Lainlaw porozumel tomu, čo znamená viesť svoj obchod tak, aby jeho najdôležitejším cieľom bola služba Bohu.

Má Boh pod kontrolou celý Tvoj život ?  Ak áno, budeš schopný vidieť svoju prácu ako „nadstavbu“ Jeho života v Tebe. Dovoľ dnes Ježišovi žiť „v“ Tvojej práci a „cez“ Tvoju prácu.

 

Oslovilo ťa posolstvo tohto blogu ? Zdieľaj ho so svojimi priateľmi mailom alebo na sociálnych sieťach.

 

Preložené, nekrátené z originálu : Os Hillman : TGIF : Business as Ministry

Komentáre