Blog

« Späť

Aby požehnanie padalo rovno na TEBA

Aby požehnanie padalo rovno na TEBA

Vlastní i noví rodičia bývajú všelijakí –čo ak ale nie sú vôbec takí, akých by sme chceli- alkoholici, gambleri, neverníci, násilníci, diktátori... Božie Slovo býva veľmi konkrétne a akosi neuvádza pri 4.prikázaní poznámku typu „ak sú dobrí, pracovití, ak nie sú závislí, ak ťa neopustia...“ Prečo Boh žiada ctiť si každého rodiča bez ohľadu na to, aký je ?

 

Pretože vie, že sa nedá šťastne žiť s nenávisťou, s odstupom k najbližším, s ustavičným pocitom prehry v osobných vzťahoch. Boží plán pre nás sú „myšlienky pokoja a nie súženia“, preto Boh stavia svoju autoritu nad autoritu rodiča a pomáha, aby každý mohol ctiť svojho otca či mamu- nie  pre ich skutky, ale preto, že to tak Boh chce. Veľakrát sa stane, že hoci máme tú milosť a naši rodičia a svokrovci sú úžasní ľudia, nájde sa čosi, čo sa nám nepáči- máme sa právo hnevať či uraziť. Ak nenadradíme vďačnosť a úctu nad priestupky, ak sa rozhodneme neodpustiť a pripomínať si, čo sa stalo, veľmi rýchlo sa naše vzťahy pokazia a bude to len horšie.

Viac ako „obyčajné“ požehnanie

Tak, ako sa Boh stavia za príkaz ctiť rodičov, stavia sa za garanciu požehnania, ktorá z jeho dodržania bude plynúť. Skutočnú odmenu dostaneme priamo od Boha- a to už na zemi. Celé štvrté prikázanie totiž znie : „Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho trvali a aby sa ti darilo na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!“ Dt 5,16 My si máme ctiť rodičov- a Boh nás za to požehná dlhým životom a úspechom. Je to jediné prikázanie desatora, ktoré má v sebe prisľúbenie.Starozákonná Kniha Sirach nám hovorí o ďalších  konkrétnych požehnaniach, ktoré nám úcta k rodičom prináša :

  1. Hromadíme si poklady: "Kto si ctí matku, (počína) si tak, ako keby si zhromažďoval poklady.“ Sir 3,5
  2. Radosť z detí „Kto si ctí otca, nájde radosť na synoch..." Sir 3,6 a
  3. Vyslyšanie modlitieb "...a bude vždy vyslyšaný, keď sa bude modliť.“ Sir 3,6b
  4. Nepretržité požehnanie „Skutkom i slovom a so všetkou trpezlivosťou si cti svojho otca, aby zostúpilo na teba požehnanie od neho a aby ti jeho požehnanie ostalo naveky. „ Sir 3,9-10
  5. Úcta v spoločnosti „Nehľadaj svoju česť, ak tým potupíš svojho otca, z jeho potupy ti nevzniká sláva. Lebo česť vzíde každému z toho, ak je otec uctený, ale je hanbou syna, ak je jeho otec bez cti.“ Sir 3,12-13 
  6. Odmena za milosrdenstvo „Synu, zastaň sa v starobe svojho otca a nezarmucuj ho, kým žije, ak slabne na rozume, maj strpenie a nepohŕdaj ním, kým si pri sile; lebo milosrdenstvo s otcom nebude zabudnuté.“ Sir 3,14 
  7. Odmena za ťažkosti s mamou „Za ťažkosti s matkou dostane sa ti dobrej náhrady. „ Sir 3,16
  8. Odpustenie hriechov „Za tvoje spravodlivé (počínanie) vybuduje sa ti dom a pamätať sa bude na teba v deň súženia a ako za jasného slnka ľad, tak sa rozplynú tvoje hriechy.“ Sir 3,17 

Ak sejeme úctu- budeme žať úctu- a najviac nás určite poteší tá od našich telesných či duchovných detí, ktoré ju budú od nás kopírovať. Ctiť rodičov totiž znamená neustále rovnať chodník Pánovi v našich srdciach a vzťahoch, aby mohol po nich prejsť ON sám so svojím uzdravením, odpustením, láskou a požehnaním.

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
[...] Aby požehnanie padalo rovno na TEBA [...] Čítať viac
Odoslané 8.7.2015 9:26.
[...] Ublížil Ti niekto neprávom? Nedostáva/lo sa Ti dostatok lásky, pozornosti, ochrany, pochopenia? Si obeťou traumy, psychického, fyzického, sexuálneho zneužívania? Zažil/a si zradu, opustenie... [...] Čítať viac
Odoslané 5.4.2018 15:51.