Blog

« Späť

Ako mať požehnané financie

Ako mať požehnané financie

„Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.“ Ž 34, 11 Boh je verný a splní VŠETKO, čo sľúbi- ak budeme kráčať za Ním a poslúchať Ho, nebude nám chýbať nijaké dobro.

Aj v dnešnej dobe, keď každý môže mať svoje Sväté Písmo a vedieť, čo v ňom Boh hovorí, je mnoho kresťanov, ktorí netušia o biblických princípoch v spravovaní peňazí. Boh sa o peniazoch a majetkoch vyjaruje na mnohých miestach a hovorí presne, čo máme robiť:

1.Bohatstvo, ktoré pochádza od Boha
„Bohatstvo a sláva pochádza od teba, ty panuješ nad všetkým, v tvojej ruke je sila a moc a v tvojej moci je zveľadiť a upevniť všetko.“  1Krn 29,12
Mnohým vplyvným, slávnym či bohatým ľuďom ich bohatstvo neposlúžilo na upevnenie ich rodiny, zdravia a pokoja, ale práve naopak- rozpadnuté manželstvá a mimomanželské aféry, častá závislosť na drogách či antidepresívach, mnohé súdy a žaloby- a neustály strach, že by mohli o svoje postavenie a bohatstvo prísť. „Nespoliehajte sa na násilie a neprepadnite zbojstvu; ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce.“  Ž 62,11 Ak začneme slúžiť peniazom a uctievať ich svojím životom- sme na pozlátenej ceste dolu vodou. „Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život (pospolu).“ Prís 22,4

2. Spravodlivosť a poctivosť

„Zárobok spravodlivého (je na osoh jeho) životu, dôchodok koristníka (je mu) na skazu.“ Prís 10,16 Čestná a spravodlivá práca je dnes stále väčšou raritou, ale môžeme si byť istí, že bude požehnaná- toto požehnanie garantuje náš Boh. „Už (aj ten, kto je) vo svojej práci nedbalý, je bratom toho, ktorý (všetko) premárnil.“ Prís 18,9 Dobrá práca sa chváli sama- nebudeme musieť presviedčať našich zamestnávateľov, že sme dosť dobrí- alebo zúfalo zháňať zákazníkov- sami nás budú odporúčať ďalej a nadviažu dlhodobú spoluprácu.

3. Charita

„Chudobní nebudú chýbať v krajine, kde budeš bývať, preto ti nariaďujem, aby si otváral svoju ruku núdznemu a svojmu chudobnému bratovi, ktorý bude s tebou bývať v krajine.“ Dt 15,11 Pomoc ľuďom v núdzi, ktorí ju zažívajú z rôznych dôvodov je veľmi mocným prostriedkom požehnania . Boh za ňu sľubuje požehnanie hmotné i pomoc v časoch súženia: „Blažený, kto pamätá na bedára; v deň nešťastia ho vyslobodí Pán.“ Ž 41,2 „Požičiava Pánovi, kto sa nad chudákom zľutúva, a on mu jeho dobrodenie odplatí.“ Prís 19,17

4. Úcta k rodičom a autoritám

Úcta neznamená súhlasiť so všetkým a robiť všetko, čo nám rodičia povedia, poradia alebo autorita nariadi- úcta znamená úctivo vypočuť a reagovať. Pravda- alebo biblický princíp sa dá povedať aj neutrálnym tónom bez odsudzovania (ktoré nám kresťanom vôbec nemá byť vlastné), že toto nás mali naučiť rodičia alebo toto by aná autorita mala používať.„Kto si ctí matku, (počína) si tak, ako keby si zhromažďoval poklady.“ Sir 3,5„ Požehnanie otcovo je oporou pre domy synov, no kliatba matkina ich vyvracia od základov.“ Sir 3,11

5. Desatina z príjmu / desiatky/

Princíp desiatkov- t.j. desatiny z príjmov odovzdaná Bohu je veľmi starý a je to rozsiahla téma na samostatný článok, podstatné však je, že je to jeden zo spôsobov, ktorý Boh ustanovuje a používa pre naše hmotné požehnanie. Svedectiev o ňom je nespočetne, no rozhodnúť sa musí každý dobrovoľne a nie z donútenia. Tu je Boží návrh: „Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.   A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný - hovorí Pán zástupov.“Mal 3, 10-11 Viac o desiatkoch- ako dávať desiatky a na aký účel napíšeme nabudúce.


Prečítajte si tiež :

Kresťanské princípy spravovania financií

Konkrétne spravovanie financií

Príčiny finančného nepožehnania

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
[...] Keď budeme používať metódu „Zaplatím, čo treba a na konci mesiaca sa uvidí“, môže sa nám ľahko stať, že budeme nemilo prekvapení už v strede mesiaca, pretože toho „čo treba“ je väčšinou vždy viac... [...] Čítať viac
Odoslané 10.8.2015 17:28.
My princíp desiatkov používame už roky a s istotou môžeme svedčiť, že Pán mnoho ráz vracia tú trochu čo dávame...
Odoslané 10.8.2015 21:58.
[...] Oblasť financií je pre mnohých kresťanov tabu a pohybuje sa v dvoch extrémoch- od lipnutia na peniazoch až k úplnému nestaraniu sa o peniaze a hmotné statky. Božie slovo hovorí, že sa nemáme... [...] Čítať viac
Odoslané 11.8.2015 8:38.