Blog

« Späť

Čo dokáže pôst

Čo dokáže pôst

Advent nás dokáže zhromaždiť okolo adventného venca a spojiť v modlitbe. Vianoce prinášajú ľudí späť k rodine a aspoň na chvíľu zastavia pracovný zhon. Veľká noc rozprúdi vďačnosť za Ježišovu obetu a radosť z toho, že zvíťazil a vydobyl nám večný život. A čo pôst? Nie je to najmä čas „bez mäsa“ alebo smutných piesní v kostole, zakázaných zábav a svadieb. Pôst dokáže veľa, ak mu dáme šancu.

O čom je to celé „nejedenie“

V posledných rokoch sa celá „propagácia“ pôstu odklonila od toho tradičného zdŕžania sa nejakého pokrmu a odriekania si pôžitkov, ku sústredeniu sa viac na vnútornú premenu srdca- na to, aby sme sa viac modlili, viac milovali a to naozaj prakticky. Pôst, ako ho po stáročia poznali kresťania sa dostal do úzadia, no práve dnes v čase, keď je konzumizmus na vrchole, nám pôst od jedla a pôžitkov naozaj chýba. To „celé nejedenie“ (mäsa, sladkostí, ...), „to celé nepožívanie“ (alkoholu, cigariet, hlučnej zábavy...) je totiž o tom,  aby sa naším najväčším pôžitkom, niečím, na čo sa najviac tešíme, stal nanovo BOH.

Ako často rozmýšľame a ako veľmi nám záleží na tom, čo si dáme na raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru?  Venovali by sme toľko času a energie Bohu? Ako veľmi nás napĺňa naša túžba „normálne vypnúť“ pri svojom rituáli kávičky s keksíkom, pri sledovaní obľúbeného športového kanálu či večerného filmu? Dovolíme Bohu, aby nás napĺňal alebo chce  naše vnútro ostať naplnené až po vrch inými vecami? 40 dní striedmosti nám umožní vyprázdniť haraburdy, čo sme pomaličky navláčili do svojej mysle a duše a vytvoriť miesto pre Boha.

Pôst dokáže veľa, ak mu dáme šancu

Židia používali pôst ako účinný nástroj a zo Starého zákona sa dozvedáme, čo s pravým pôstom skutočne môžeme dosiahnuť:

1.Pôst znamená pokoriť sa pred Bohom

Keď sa postíme- hovoríme sebe i Bohu: „Bože, viem, že nepotrebuješ moje zriekanie sa jedla, či vecí, ale takto Ti chcem ukázať, že pre mňa si viac, ako všetko toto a radšej sa vzdám týchto mojich pôžitkov, ako by som sa mal vzdať Teba.

2. Pôst otvára „duchovný zrak“

Vďaka tomu, že sa nenechávame rozptyľovať materiálnymi vecami, sústreďujeme sa na veci duchovné. Prorokyňa Anna slúžila pôstami a prosbami Bohu dňom i nocou. Keď Prišla do chrámu Mária s Jozefom, okamžite spoznala v malom bábätku- Ježiškovi Spasiteľa sveta. Po celé roky učení zákonníci  nedokázali pochopiť ani vďaka znameniam a zázrakom, kto Ježiš bol. Jednoduchá žena vďaka pôstu bez pochýb vedela, že Ježiš je Boží syn. Dokázala vidieť vnútornú podstatu rýchlo a presne.

3. Pôst pomáha počuť Boží hlas

Židia sa obyčajne postili pred veľkým rozhodnutím, pred vstupom do vojny, pred zmenou bydliska. Stíšili sa, pokorili sa a čakali, čo na ich rozhodnutie hovorí Boh. Mnohokrát im Boh okrem potvrdenia ich rozhodnutia dal aj konkrétne inštrukcie, čo je potrebné urobiť, aby ostali živí, v bezpečí a požehnaní.

Vtedy budeš volať a Pán odpovie, budeš kričať a riekne: „Hľa, tu som!““ Iz 58,9

4. Pôst zväčšuje odvahu

Keď kráľovná Ester musela predstúpiť pre kráľa v čase, keď nebola predvolaná, riskovala svoj život. Preto sa postila ona aj všetci Židia v Súzach 3 dni a takto dokázala urobiť to, čo bolo potrebné pre záchranu celého židovského národa. Vďaka pôstu prekonala strach z človeka, ba dokonca zo smrti.

 

5. Pôst nás učí, čo sa Páči Bohu

V 58 kapitole Izaiáša sa píše o tom, aký pôst sa páči Bohu:„Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo? Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojím telom sa neskrývaš?“ Odvrátiť sa od zla, odpúšťať, pomáhať chudobným a našim blízkym je pre Boha viac ako veľké, ale prázdne gestá.

6. Pôst prináša uzdravenie

Potom, ako Boh vyvetľuje Izaiášovi, aký pôst je mu milý, sľubuje, že nám daruje po jeho dodržaní uzdravenie: „Vtedy ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči“.Iz 58,8 Mnoho našich chorbôb a neduhov aozaj pochádza z neodpustenia, odmietania, z neochoty pomôcť či nedodržiavania oddychu. Skúsme si nechať poradiť Bohom. Veď On je predsa aj najlepším lekárom.

7. Pôst prináša pokoj

 „A Pán ti dá neprestajný spočinok, jasnosťou naplní tvoju dušu a tvoje kosti upevní; budeš ako polievaná záhrada a ako prameň vôd, ktorého vody nesklamú.“ Iz 58,11

Tak, ako Ježiš spal uprostred búrky, tak, ako dokázal Peter spať noc pred svojou popravou...Miesto v našom srdci, ktoré pôst vytvoril, sa naplní Bohom a On nám dá „pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť.“

Streda a piatok boli pre kresťanov vždy dňami pôstu. Využime ich aj teraz a skúsme aj cez zrieknutie sa pestrého pokrmu v tieto dni, vytvoriť viac priestoru pre Boha. Skúsme mu načúvať a nechať sa Ním napĺňať viac než čímkoľvek iným.

 

PS: Tento blog bol inšpirovaný z veľkej miery aj knihou Lisy Bevere: SI viac, ako vážiš, ktorá sa venuje v 2 kapitolách aj tematike pôstu.

Ak sa Ti zdá tento článok dobrý a inšpiratívny, pošli ho aj iným, aby sa dobro mohlo šíriť ďalej:)