Blog

« Späť

Dar rodičovstva

Dar rodičovstva

Materstvo a rodičovstvo je dar. Môžeme ho prijať alebo s ním môžeme bojovať a utekať pred ním dokonca aj vtedy, ak sme už rodičmi.

Boh utvoril rodičovstvo ako súčasť požehnania - hovorí o ňom už pred hriechom prvých ľudí ako o poslaní a požehnaní zväzku muža a ženy. " Boh ich požehnal a povedal im: "Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju!" Gn 1,28 Stále viac sa presviedčam, že to, čo tvorí Boh a spôsob, akým to tvorí, je "veľmi dobré". Z mnohých strán môžeme počúvať o tom, aké je ťažké a nepohodlné mať deti, starať sa o ne a vychovávať ich, ja by som teraz chcela /a viem, že za mnohých/ povedať, aké je krásne a čo prináša, keď žijeme prijatý dar rodičovstva, ktorý v sebe skrýva mnoho požehnaní.
 

Pevné puto

Prijaté rodičovstvo spája manželov ešte omnoho pevnejšie - prežívajú svoju spoločnú misiu, zažívajú, aká nenahraditeľná je úloha toho druhého a aké úžasné je tešiť sa i pomáhať si, zdieľať toto poslanie a požehnanie s tým najbližším človekom. Dieťa tu neohrozuje vzťah manželov, ani nezaberá miesto jedného z nich - rodičia urobia miesto pre dieťatko, učia sa s ním žiť, spoločne ho chránia a milujú a medzi sebou zažívajú ešte hlbšiu lásku a úctu. Keď ukladáme nášho synčeka do postieľky a on nám obom vracia krížik na čelo, každý večer si uvedomujem milosť tohto okamihu - byť požehnaním pre dieťa a zažívať požehnanie dieťaťa. Stáva sa, že jeden či obaja partneri nie sú z prichádzajúceho bábätka "celkom nadšení"  a vo vzťahu môžu pre to nastať ťažké chvíle - tu je potrebné zastaviť sa pred utekaním z rodiny a v modlitbe poprosiť o to, aby nám Boh pomohol prijať dar rodičovstva, odprosiť Ho za nevďačnosť a možno nezodpovednosť či neúprimnosť v niektorých veciach, a aby nám srdce pripravil na dávanie a prijímanie lásky v tomto novom vzťahu.
 

Pozoruhodný rozvoj

Viem, že dievčatá a mladé žienky sa desia materskej dovolenky a niektoré ju dokonca prirovnávajú ku koncetračnému táboru, ktorý žene zničí fyzické i psychické zdravie, a ako neskutočne degraduje po každej stránke. Nuž- nebudem tvrdiť, že sa to nemôže stať - pretože toto sa môže stať žene spokojne aj v práci akéhokoľvek typu... Podľa mňa je obdobie materskej dovolenky a celé poslanie rodičovstva veľkou výzvou a príležitosťou a záleží na tom, ako ju využijeme. Som si istá, že rodičovstvo chce každý pár naučiť ešte väčšej obetavosti, láskavosti, pozornosti, že chce vybudovať pevný a silný charakter človeka. Vedie k múdrosti spravovania času, financií a príležitostí, k dôslednosti, všímavosti, rozvoju tolerancie, k uvedomeniu si i rešpektovaniu vlastných limít. Za takéto semináre by sme v komerčnej sfére asi museli zaplatiť riadnu sumu - v  prijatom rodičovstve vďaka sile lásky nám však tieto kurzy máme grátis, pôjdu nám omnoho lepšie a pozitívne ovplyvnia aj ostatné oblasti nášho života. Náš syn nám zmenil život - veľmi rýchlo nás naučil organizovať čas- a to aj v práci, len vďaka nemu sa naša slovná zásoba v angličtine enormne rozšírila, práve vďaka nemu sme s Božou pomocou omnoho lepší a chápavejší partneri, chceme sa viac prekonávať v slabostiach. Stali sme sa v odborníkmi v rozlišovaní začiatočných fáz ochorení, v prevencii a v budovaní imunity jeho i našej vlastnej, vďaka nemu sme sa naučili dopriať a užívať si služby all inclusive ...Keď porovnávam obdobie, keď som pracovala na svojom doktoráte s mojou materskou dovolenkou - nemôžem povedať, že by to druhé brzdilo môj rozvoj - práve naopak. Najmä vďaka Bohu a kvôli môjmu manželovi a deťom som začala viac písať, viac prednášať - a viac zrieť. 
 

Krása nového

Keď do manželstva pribudne dieťa, život už nikdy nebude taký, ako pred tým. Chvála Bohu ! Áno, niektoré veci sa nejaký čas nedajú, niektoré miesta sú na čas menej dostupné, ale nič neprikrášľujem, keď poviem, že s dieťaťom získa aj bežná rutina stále novú krásu. Milujem, keď s Martinkom / 3 r./ pečieme koláč alebo varíme puding, čistíme, vešiame bielizeň a vyberáme z práčky a okrem jeho rôznych komentárov, že cesto je "disgusting" a zástera je jednoznačne "dress" a mamka princeznička :), ten pohľad na dieťa ako skúša niečo nové, či zlepšuje sa v tom, čo už vedelo, je jednoducho nádherný. Toto všetko sa dá tiež "prehliadnuť" a smútiť práve za tým, či oným, čo práve nie je našich možnostiach - preto je dôležité ostávať vďačný a "počítať naše požehnania" každý deň.
 
Samozrejme, v rodičovstve sú náročné situácie - a aj my sme si prešli kolikami a 6 mesiacmi takmer úplne bez spánku, poznáme, aké je to sa báť, keď z vášho bábätka sála 40 stupňová horúčka a lieky nezaberajú, vieme dobre, čo znamená prehodnocovať čas, financie, aktivity - ale to všetko JEDNOZNAČNE stojí za to a v porovnaní k zázraku, ktorý môžeme mať doma, a ktorý nám dáva omnoho viac, ako si vyžaduje, nie je ničím. A napokon- nie sme zďaleka dokonalými a perfektnými rodičmi - ale to neznamená, že za dar rodičovstva nemôžeme byť úprimne a z celého srdca vďační...
 
Poďakovanie:  Obrovská vďaka za dar rodičovstva nášmu Bohu a našim rodičom
 
Obrázok: https://vinsonimages.files.wordpress.com/2012/06/dsc04250-edit.jpg