Blog

« Späť

Modlitba za primátora, starostu a poslancov

Modlitba za primátora, starostu a poslancov

Aký je správca mesta, takí sú aj tí, ktorí v ňom bývajú“ Sir 10,2 Buďme Božími ľuďmi a dostaneme starostu, ktorý bude Božím človekom. Môžeme začať dnes- modlitbou...

Bože modlím sa, nech ten, čo bude spravovať našu obec i tí, čo v nej bývajú, patrili Tebe. Aby sme Ťa celým srdcom milovali, ctili si Ťa a nezabúdali na Teba. Daj, aby sme stále pamätali na to, že nik by nemal žiadnu moc, pokiaľ by mu nebola daná zhora. Modlím sa o úctu a prosím o opustenie, že som myšlienkou, slovom alebo skutkom neúctivo konal voči ktorémukoľvek z kandidátov, lebo mne neprináleží súdiť- ale súd patrí Tebe, Bože. Odpusť aj hnev, ohováranie a osočovanie, ktorými sa iní prehrešili voči týmto ľuďom.

Pane, ďakujem za tých, ktorí do tejto oblasti vstupujú s úmyslom skutočne slúžiť iným. Prosím Ťa nech Ten, ktorý bude spravovať toto mesto či obec prinesie rozvoj, milosrdenstvo a právo. Pretvor nám i jemu srdce podľa Tvojho srdca. Daj mu všetko, čo potrebuje pre tento úrad- bázeň voči Tebe, múdrosť, silu, odvahu, spravodlivosť, láskavosť, trpezlivosť... a obklop ho ľuďmi, ktorí mu budú pomáhať v uskutočňovaní Tvojho plánu s týmto mestom/ obcou. Pane, viem a vyznávam, že Ty si Pánom nášho mesta/ obce, daj, aby boli dobrými a vernými správcami.

Amen