« Späť

Mt 5, 8

Mt 5, 8

Premieňajúce zjednotenie.

“Taká čistota, teda v duši, je schopnosť prijať Boha a spojiť sa s ním. Pre zjednotenie sa s Bohom, táto čistota, je tým, čím je bystrosť zraku pre obraz, ktorý skúma. Ako pohľad preniká detaily a krásy toho obrazu, podľa dokonalosti svojho pohľadu, tak aj duša môže preniknúť a prijať Boha v pomere k svojej čistote.”

(p. Maria Eugenio di Gesù bambino OCD, Voglio vedere Dio, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2009, 1000)

[z taliančiny preložil D. R.]

Poznámka: v knihe, okrem strán, sú uvedené aj čísla, ktoré zodpovedajú stranám vo francúzskej verzii. Tu uvádzam to číslo ( 1000 ) a nie číslo strany ( 1165 ). 

Obrázok: http://www.preghiereagesuemaria.it/immaginisacre.htm