Dianie vo farnosti

« Späť

Zákaz verejných bohoslužieb - veľkonočné obdobie

V tomto článku sú INFORMÁCIE o priamych prenosoch svätých omšiach a veciach ktoré súvisia so zákazom verejných bohoslužieb

31. máj 2020

PRIAMY PRENOS zo slávnosti Prvého svätého prijímania

 

 

Služba lektorov na TURÍCE - zoslanie Ducha Svätého

30. a 31. máj 2020

Zimnicová a Barutová
Monika Buláková a Helena Subjaková
Jarok a Šoltýstvo
Sára Vlčáková a Katarína Kovalčíková
Podešťanská a Podkopec
Mária Kondelová a Mária Fafaláková

 

 

30.máj 2020 (SOBOTA)

16:00 svätá omša s platnosťou na nedeľu (SH)

15:30 - 16:30 svätá spoveď (RH) Zápis na sv. spoveď TU

18:00 svätá omša s platnosťou na nedeľu (RH)

17:30 - 18:30 svätá spoveď (SH) Zápis na sv. spoveď TU

 

29.5.2020

6:30 Ranná sv. omša

 

16:30 - 17:30 spoveď pre farníkov Zápis na sv. spoveď TU

18:00 Mládežnicka sv. omša (a priamy prenos)

19:00 - 20:00 sv. spoveď pre RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ Zápis na sv. spoveď TU

 

 

Pri zápise na sv. spoveď som našiel takúto poznámku:

"Dobry den, nevsimol som si že tieto časy sú vyhradené pre rodiny prvoprímajúcich, chcel by som toto miesto uvoľniť"

Pprosím autora, aby mi na e-mail stefan.hrbcek@gmail.com napísal, k akému menu sa poznámka vzťahuje. Keby tam bol nejaký údaj, vedel by som čo mám vymazať.  Ďakujem.

 

28. máj 2020

Ranná sv. omša o 6:30

7:15 - 8:00 sv. spoveď pre RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ Zápis na sv. spoveď TU

OD 14:00 do 17:00 nácviky s jednotlivími triedami

17:00 - 17:45 sv. spoveď pre farníkov. Zápis na sv. spoveď TU

18:00 večerná sv. omša (a asi aj priamy prenos)

19:00 - 20:00 sv. spoveď pre RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍZápis na sv. spoveď TU

 

27. máj 2020

14:00 Detská sv. omša (priamy prenos zo sv. omše bude dostupný 3 minúty pred začiatkom)

Rešpektujte prosím termíny, vyhradené pre RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ Zápis na sv. spoveď TU18:00  sv. omša

 

26. máj 2020

Pozrite si prosím TOTO VIDEO, ktoré sa týka zápisu na SV. SPOVEĎ

Rešpektujte prosím termíny, vyhradené pre RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

Zápis na sv. spoveď TU

 

 

25. máj 2020

Sv. omša o 18:00 (informácia, či bude alebo nebude priamy prenos cca pol hod pred sv. omšou)

Po sv. omši stretnutie hospodárskej rady farnosti.

Zápis na sv. spoveď TU

 

24. máj 2020

Sv. omša o 8:30 je v priamom prenose

 

 

 

23. máj 2020

o 9:00 do 12:00 nácvik  prvoprijímajúcich detí.

Zápis na sv. spoveď TU

Večer sv. omša s platnosťou na nedeľu o 16:00 a o 18:00

nedeľné sv. omše podľa tohto rozpisu:
 

 

Po sv. omši je PREDMANŽELSKÁ NÁUKA

 

 

22. máj 2020

Sv. omša o 6:30

Spovedáme od 16:30 do 18:00. Zápis na sv. spoveď TU

Sv. omša o 18:00 - mládežnícka

 

21. máj 2020

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA - SLÁVNOSŤ A PRIKÁZANÝ SVIATOK

sv. omše

6:30   RH

9:00   RH   (pre seniorov) z tejto sv. omše je priamy prenos

18:00 SH

 

 

Od 9:00 do cca 11:00 navštívim chorých z dolného konca  (SH)

čísla: 36, 114, 137, 125, 141, 144, 204, 963 (všetkým som napísal SMS)

Na prvý piatok v mesiaci JÚN navštívim horný koniec Novote.

 

 

20. máj 2020

14:00 Detská sv. omša pre TRETIAKOV  a spevokol

Formulár sv. omše: za úrodu.

Sviatosť zmierenia:  RH 16:30 - 18:00

                                SH 16:30 - 17:30

Zápis na sv. spoveď TU

 

Večerná sv. omša o 18:00 už zo sviatku Nanebovstúpenia Pána.

Oznam na zajtra: Bude svätá omša o 9:00 hod pre seniorov.

Doprovod seniorov môže využiť miesta v kostole, ak budú nejaké voľné, alebo okolie kostola.

 

19. máj 2020

sväté omše podľa farníka 21

sv. spoveď RH 17:30 - 18:30 Zápis na sv. spoveď TU

 

18. máj 2020

Spovedať bude pán kaplán Rastislav Hanečák od 16:30 do 17:30.

Zápis na sv. spoveď TU

CHYBA V ZÁPISE : TREBA PRÍSŤ O HODINU SKOR

17. máj 2020

Podľa farnika č. 20

(7:00 RH, 8:30 SH, 10:30 RH, 18:00 SH)

Priamy prenos o 8:30

 

 

 

 

16. máj 2020

Ráno od 8:00 do 10:00 je preskúšanie tretiakov - 3C.

spovedať budeme od 16:30 do 18:30.

(Zapisovanie na sv. spoveď bude dostupné od soboty rána 7:45)

Služby lektorov

(na všetky nedeľné sv. omše)

sú rozdelené podľa toho, kto v ktorej časti býva takto:

Podešťanská - Helena Smolárová a Michal Prokop
Podkopec - Dorota Šusteková a Ľubomír Blahút
Jarok a dolné Šoltýstvo - Ľubica Vlčáková a Helena Antušáková
horné Šoltýstvo - Oľga Durčáková a Barbora Blahútová
Zimnicová - Štefánia Habláková a Marta Michlíková
Barutová - Jana Ovšáková a Marta Prokopová

 

15. máj 2020

Pred rannou sv. omšou sa bude krátko spovedať. Poobede bude preskúšanie tretiakov a potom budeme spovedať 2 kňazi.

 

zapísanie na sv. spoveď TU

Všímajte si prosím či sa zapisujete na SVÄTÚ SPOVEĎ ALEBO NA PRESKÚŠANIE Z KATECHIZMU.

(na všetky veci, ktoré si vyžadujú časový menežment používame JEDNU aplikáciu)

 

Mládežnícka sv. omša. Špeciálne pozývam mladých, ktorí prijali sviatosť birmovania pred rokom.

Služba lektorov: niekto zo spevokolu.

 

 

14.máj 2020

Pred sv. omšou bude pán kaplán spovedať od 17:15 v chodbičke kostola a kedˇ už prídu ľudia na sv. omšu tak vonku pri misíjnom kríži do sv. omše. 

Na sv. spoveď sa nezapisuje, dnes otestujeme či by to šlo aj bez zapisovania.

Stále platí zákaz zhromažďovania, ak náhodou prídu viacerí ľudia, zachovajte rozostupy v exteriéri kostola.

 

13. máj 2020

Detská sv. omša o 14:00 pre TRETIAKOV. Ak sa podarí bude aj priamy prenos.

Spovedať budeme od 15:00 do 16:00 dvaja kňazi. Treba sa zapísať TU.

Lektorská služba: niekto zo spevokolu

 

12. máj 2020

Informácie o sv omšiach sú už vo farníku. Priame prenosy už budú zriedkavejšie.

Počas dňa je možnosť prijať sviatosť zmierenia. (ráno po sv. omši aj pred večernou sv. omšou) Treba sa zapísať TU.

ZAJTRA (streda) Na detskú sv. omšu môžu ísť IBA tretiaci a spevokol. Vo výnimočných prípadoch je možný doprovod rodiča (napr.: zlomená noha, znížená známka zo správania a predpoklad problémov a podobne)

Téma príhovoru pre deti: Svätá spoveď.

11. máj 2020

Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli.

Sv. omša o 18:00

Spovedanie od 16:00 do 17:30 Treba sa zapísať TU.

Miesto spovedania: chodbička kostola

kajúcnik čaká v okolí kostola

Lektorská služba: Klara Jonakova a Olga Durcakova ml.

 

10. máj 2020

5. veľkonočná nedeľa

7:00 - ZIMNICOVÁ

8:30 - Barútová

10:30 - Podešťanská a HASIČI

Táto sv. omša bude v priamom prenose a pre hasičov budú rezervované miesta.

18:00 - Podkopec (priamy prenos cez mobil) pán kaplán Raastislav Hanečák

(prenos začne 2 minúty pred začiatkom a verím že už nebude dokryva ako včera)

 

 

 

Mária Fafaláková osloví ľudi na lektorskú službu

Prosím, aby ste na sv. omšu prichádzali čím kratší čas pred začiatkom, a vychádzali postupne.

 

9. máj 2020

Nedeľná sv. omša bude dnes večer (SOBOTA) o 19:00

Priamy prenos bude len cez mobil, takze bude slabší zvuk a bude možno aj sekať.

Na sv. omšu môžu prísť ľudia zo Šoltýstva a z Jarku.

prosím, aby ste boli ohľaduplní a brali do úvahy obmedzené kapacity

(110 ľudí má miesto v kostole a cca 100 ľudí v okolí kostola)

 

Je nevyhnutné rešpektovať poriadkovú službu.

Spovedať budem dnes od 17:30 do 18:30 PODĽA ROZPISU

 

 

8. máj 2020

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli

Svätá omša a priamy prenos o 19:00

Na sv. omšu môžu prísť LEN ľudia z DRUHEJ skupiny Združenia zázračnej medaily.  (25 rodín - štyria ľudia z jednej rodiny)

Lektorská služba: niekto z hudobníkov

Sviatosť zmierenia ráno 6:00 do 7:00 na fare  a večer 17:00 do 18:00 v exteriéri kostola.

Treba sa zapísať TU.

 

 

7. máj 2020

Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli

Svätá omša a priamy prenos o 19:00

Na sv. omšu môžu prísť LEN ľudia z prvej skupiny Združenia zázračnej medaily. (25 rodín)

Štyria ľudia z jednej rodiny.

Lektorská služba: Klára Joňáková, Monika Bulaková

Spovedám od 17:00 do 18:00. Treba sa ZAPÍSAŤ TU

 

 

 

Keď Ježiš umyl učeníkom nohy, povedal im: „Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Jn 13, 16

 

6. máj 2020

Streda po 4. veľkonočnej nedeli

Svätá omša a priamy prenos bude o 19:00

na sv. omšu môže prísť jeden z rodičov prvoprijímajúcich detí.

Spovedám od 9:00 do 10:00 a od 16:00 do 17:00. Treba sa zapísať TU.

Služba lektorov: Jozef Kovalčík s manželkou (alebo s niekým z rodiny)

 

 

 

5. máj 2020

Utorok po 4 veľkonočnej nedeli

Svätá omša a priamy prenos bude o 19:00.

Treba si to nájsť cez Youtube. Nebude to dopredu pripravené. 

Priamy prenos bude len cez mobil, preto sa dopredu ospravedlňujem za zníženú kvalitu zvuku.

Sluzba lektorov: Terka Kozaňáková a pán Šimiak

Spovedať budem od 8:00 do 9:00 a od 17:00 do 18:00 (treba sa zapísať TU)

 

4. máj 2020

Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli

Sv. omša nebude  v priamom prenose, ale bude v kostole len s asistenciou. Využite prosím iné prenosy.

Spovedať budem od 8:00 do 9:00 a od 17:00 do 18:00 (treba sa zapísať TU)

 

3. máj 2020

4. Veľkonočná nedeľa

Nedeľa Dobrého pastiera

služba lektorov: skupinka č. 1 (10:30)

svätá omša a priamy prenos o 9:00

 

2. máj 2020

spovedať budeme 2 kňazi od 9:00 do 9:30

 

o 15:00 bude sobášna sv. omša (LIVE cez YouTube)

Vladimír Dibdiak a Eva Brišová

 

 

 

1.máj 2020

Ľubovoľná spomienka na sv. Jozefa, robotníka.

Lektorská služba: niekto z hudobníkov

Spovedať budem ráno od 8:00 do 9:00 a večer pred sv. omšou budeme spovedať dvaja od 17:30 do 18:30

 

Svätá omša a priamy prenos o 18:55.

Pred sv. omšou sa pomodlíme litánie k Najsvätejšiemu  heart Ježišovmu.

Na sv. omši sa nám prihovorí hosť kňaz Peter Nákačka.

 

 

30.apríl 2020

Od 8:00 do 18:30 bude celodenná poklona pred Eucharistiou. (podľa rozpisu)

MAX 10 ľudí na jeden vstup.

Bude možnosť aj prijať Eucharistiu - tí, čo odchádzajú z poklony a potom tí čo prichádzajú.

(o 8:30,  9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30)

(spovedať budem od 9:00 do 9:30, od 10:00 do 10:30, od 11:00 do 11:30, od 13:00 do 13:30)

Svätá omša a priamy prenos o 19:00

 

 

29. apríl 2020

Streda po 3. veľkonočnej nedeli

Svätá omša a priamy prenos o 19:00

sv. omša s príhovorom pre deti

služba lektorov: niekto z detí, ktoré spievajú

 

Spovedať budem od:7:00 do 8:00 na FARE a potom od 10.00 hod do 11:00 hod  a od 16:30 do 17:30 vonku

Zápis na sv. spoveď je dole  POD ZÁPISOM NA POKLONU (treba posunúť stránku SMEROM DOLE)

VŠIMNITE SI, ČI SA ZAPISUJETE NA POKLONU ALEBO NA SV. SPOVEĎ!!!

Zápis na celodennú poklonu na 30.4.2020

210 ľudí sa môže zapísať na celodennú poklonu. Prosím, aby sme sa zmierili s obmedzenými možnosťami a aspoň jeden zástupca rodiny (napr. otec) sa šiel pokloniť do kostola, ostatní členovia rodiny sa môžu modliť doma. 

 

28.4.2020

Utorok po 3. veľkonočnej nedeli

Svätá omša a priamy prenos o 19:00

služba lektorov: rodina Chudiaková (Alena)

spovedať budem od 9:00 do 10:00 a večer od 17:30 do 18:30

 

27.apríl 2020

Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli

Budem slúžiť súkromnú sv. omšu a priamy prenos dnes nebude.

 

26. apríl 2020

3. veľkonočná nedeľa

Svätá omša a priamy prenos o 9:00

služba lektorov: skupinka č. 1 (8:30)

 

25. apríl 2020

Sobota po 2.veľkonočnej nedeli

Svätá omša a priamy prenos o 19:00 na YouTube kanáli stefan.hrbcek

Priamy prenos bude len cez mobil, takže zvuk bude asi trochu nižšej kvality a možno to bude aj trochu sekať.

služba lektorov: pán Šimiak, Olinka a Martin Durčákovci

Spovedať budem od:9:00 do 10:00 a večer od 17:30 do 18:30. Môžete sa ZAPÍSAŤ na sv. spoveď.

 

INFO: sv. omša v nedeľu bude o 9:00 hod

 

24.apríl 2020

Piatok po 2. veľkonočnej nedeli

Svätá omša a priamy prenos o 19:00

Na svätej omši sa budú spievať mládežnícke piesne.

Po svätej omši budú krátke chvály.

služba lektorov: niekto z hudobníkov

Spovedať budem od 10:00 do 11:00 a večer od 16:30 do 17:30. Môžete sa ZAPÍSAŤ na sv. spoveď.

 

 

23. apríl 2020

Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli

Svätá omša a priamy prenos o 19:00 hod

služba lektorov: Oľga Durčáková (st.) a Mária Fafaláková

Spovedať budem od 9:00 do 10:00 a večer od 17:30 do 18:30. Môžete sa ZAPÍSAŤ na sv. spoveď.

 

 

22. apríl 2020

Streda po 2. veľkonočnej nedeli

Svätá omša a priamy prenos o 19:00 hod

Detská sv. omša

služba lektorov: Deti z BURIZÓNU (tí, čo aj spievajú)

(deti pozve pani zástupkyňa Mária Kobellová)

Od 16:30 do 17:30 budem spovedať. Môžete sa ZAPÍSAŤ na sv. spoveď.

 

 

21.apríl 2020

Utorok po druhej veľkonočnej nedeli

Svätá omša a priamy prenos o 19:00 hod

služba lektorov: Adriana Beňušová a Olinka Durčáková ml.

 

 

20. apríl 2020

Pondelok po druhej veľkonočnej nedeli

Svätá omša a priamy prenos o 19:00 hod

služba lektorov: a Monika Buláková

 

Spovedať budem do 9:00 do 10:00  a od 17:00 do 18:00 (treba sa zapísať TU)

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Výstup na Veľký kopec a posviacka kríža na Veľkom kopci sa z dôvodu predpovede nepriaznivého počasia prekladá
o novom termíne Vás budeme včas informovať. 
Nový termín bude s veľkou pravdepodobnosťou až po birmovke. 
 
 
 
 

FARNIK 40

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 39

FARNIK 38

FARNIK 37

FARNIK 36

FARNIK 35

FARNIK 34

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

 

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)