Dianie vo farnosti

« Späť

Bohoslužby v čase preventívnych opatrení

*** NOVEMBER a ADVENT *** V tomto článku zverejňujem a priebežne aktualizujem informácie, aby sme pri slávení bohoslužieb dodržiavali platné preventívne opatrenia proti šíreniu COVID 19. (Informácie, ktoré sú pripravené na zverejnenie, sú sivej farby)

* * * * *     Vianočné obdobie (pokračovanie)    * * * * *

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Materiál na štúdium svätého písma - Vianoce podľa Matúša

24.12.2020       štvrtok ráno

Vo štvrtok ráno bude sv. omša hlavne pre tých, ktorí si chcú dať požehnať betlehem,
ale je potrebné sa prihlásiť cez internet. Registrujú sa dvaja z rodiny. V stredu večer po 20:00 bude zverejnená obsadenosť kostola a môžu sa doregistrovať ľudia dobrej vôle.

Formulár je limitovaný na počet miest v kostole.


REGISTRÁCIA NA SVÄTÚ OMŠU

23:00     počet prihlásených 120 ľudí (MAX 150)

Na sv. omšu 21., 22, a 23. decenbra môžu ísť maximálne dvaja z domácnosti. Môže prísť ešte ten, kto bol v daný deň na svätej spovedi a 10 ľudí z rodiny, za ktorú je úmysel sv. omše.

23.12.2020     streda

6:30 PODKOPEC  (DVAJA Z RODINY)

Prihlásiť na svätú spoveď sa môžete TU

REGISTRÁCIA NA RANNÚ SVÄTÚ OMŠU (ukončené)

01:00     počet prihlásených: 70      (MAX 150) Môžu sa prihlásiť aj viacerí členovia domácnosti alebo iní farníci.

 

18:00 Dôchodci (registrácia)

Večerná svätá omša v priamom prenose

začne prijatím BETLEHEMSKÉHO SVETLA

REGISTRÁCIA NA SVÄTÚ OMŠU PRE DÔCHODCOV

14:30     počet prihlásených: 114     (MAX 150)         Registruje sa aj doprevádzajúca osoba.

 

Kamera:

22. december 2020          utorok

6:30        BARÚTOVÁ
18:00      ZIMNICOVÁ   v priamom prenose

PRIHLÁSENIE NA SVÄTÚ OMŠU

17:45          117 prihlásených
Prihlásiť sa môže 150 ľudí

Prihlasujú sa ľudia zo Zimnicovej, MAX 2 ľudia  z jedného domu. Registruje sa každý človek.

Neprihlasuje sa

kňaz, kostolníčka, miništranti, kantor a premietač, 10 ľudí za ktorých je úmysel sv. omše,

Ak sa naplní počet miest, tak už nie je možné sa prihlásiť, formulár vám zobrazí informáciu o naplnenom stave kostole.

Žiaľ, neviem zobrazovať priebežný počet prihlásených. možno sa to podarí.

o 16:00 sa môžu skúsiť prihlásiť aj iní ľudia, aby sa doplnil počet, ak náhodou už nebude naplnený.

 

Prihlásiť na svätú spoveď sa môžete TU

Kamera:

21. december 2020       pondelok

16:00 PODEŠŤANSKÁ
18:00 ŠOLTÝSTVO a JAREK priamy prenos

Prihlásiť na svätú spoveď sa môžete TU

 

 

20. december 2020    4. adventná nedeľa

Svätá omša o 10:30 v priamom prenose

Kamera: Ján Olbert

NA SVÄTÚ OMŠU (19. a)  20.12.2020
MÔŽU PRÍSŤ 2 ĽUDIA Z NEPÁRNYCH ČÍSIEL DOMOV

SOBOTA    16:00 PODKOPEC

SOBOTA    18:00 PODEŠŤANSKÁ

NEDEĽA      7:00   ŠOLTÝSTVO a JAREK

NEDEĽA      8:30  BARÚTOVÁ

NEDEĽA    10:30  ZIMNICOVÁ

Ostatní nech sledujú svätú omšu v priamom prenose.

19. december 2020        sobota

NA SVÄTÚ SPOVEĎ SA TREBA PRIHLÁSIŤ.

 

18. december 2020         piatok

o 18:00 svätá omša pre mládež v priamom prenose.

 

 

Kamera: Martin Durčák

16. december 2020        streda

o 14:00 svätá omša pre deti v priamom prenose.

 

Kamera: Dávid Rypák

 

13.december 2020         3. adventná nedeľa

Svätá omša o 10:30 v priamom prenose.

 

Kamera: Ján Olbert

 

NA SVÄTÚ OMŠU (12. a ) 13.12.2020

MÔŽU PRÍSŤ ĽUDIA Z PÁRNYCH ČÍSIEL DOMOV

SOBOTA    16:00   PODEŠŤANSKÁ

SOBOTA    18:00   ŠOLTÝSTVO  a  JAREK

NEDEĽA      7:00     BARÚTOVÁ

NEDEĽA      8:30    ZIMNICOVÁ

NEDEĽA    10:30   PODKOPEC

 

11. december 2020    piatok

Svätá omša pre mládež o 18:00 v priamom prenose.

 

 

Kamera: Sára Vlčáková

9.december 2020        streda

14:00 detská svätá omša v priamom prenose

Kamera: Dávid Rypák

 

8.december 2020         sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

NA SVÄTÚ OMŠU (7. a) 8. decembra 2020
MÔŽU PRÍSŤ ĽUDIA z domácností, v ktorých majú človeka s menom Mária. Ostatní nech si pozrú svätú omšu v priamom prenose buď z našej farnosti, alebo z TV-LUX, alebo z ktorejkoľvek inej farnosti. Musíme dbať na polovičnú obsadenosť kostola.

 

Svätá omša o 18:00 v priamom prenose

 

Kamera: Klára Joňáková

 

6. december 2020     2. adventná nedeľa

Svätá omša o 10:30 v priamom prenose.

NA SVÄTÚ OMŠU 6.12.2020
MÔŽU PRÍSŤ ĽUDIA Z
NEPÁRNYCH ČÍSIEL DOMOV

SOBOTA  16:00 ŠOLTÝSTVO a JAREK

SOBOTA  18:00 BARÚTOVÁ

NEDEĽA   7:00 ZIMNICOVÁ

NEDEĽA   8:30 PODKOPEC

NEDEĽA  10:30 PODEŠŤANSKÁ

 

Kamera:

4. december 2020  prvý piatok

6:00 - 6:30 svätá spoveď v kostole (2 kňazi)

10:00 - 11:00 svätá spoveď cez registráciu Prihlásiť na svätú spoveď sa môžete TU

o 11:00 budeme podávať sväté prijímanie v kostole. (RH)

 

Od 16:00 do 17:45 budeme v kostole spovedať 2 kňazi. (pán kaplán bude podľa potreby spovedať aj počas svätej omše) 

Sväté prijímanie budeme podávať o 16:30 a o 17:30 (SH) v kostole.

 

Večerná svätá omša o 17:45 v priamom prenose.

Na večernú svätú omšu môžu prísť ľudia, ktorí neboli na svätej omši v stredu  ani vo štvrtok.

 

Kamera: Dávid Rypák

 

2. december 2020            streda

14:00 detská svätá omša v priamom prenose

 

Kamera:

 

29. november 2020      1. adventná nedeľa

POZOR

Na parkovisku pri kostole aj na Barutovej sa šmýka. Parkujte prosím pri COOP JEDNOTA.

Svätá omša o 10:30 v priamom prenose.

Pri všetkých svätých omšiach bude požehnanie adventných vencov a sviec.

NA SVÄTÚ OMŠU 29.11.2020
MÔŽU PRÍSŤ ĽUDIA Z PÁRNYCH ČÍSIEL DOMOV

SOBOTA 18:00    BARÚTOVÁ a ZIMNICOVÁ

NEDEĽA 7:00      PODKOPEC

NEDEĽA 8:30      PODEŠŤANSKÁ

NEDEĽA 10:30    ŠOLTÝSTVO a JAREK

(ľudia z nepárnych čísel domov nech sledujú priamy prenos svätaj omše buď z našej farnosti alebo z TV-LUX alebo z akejkoľvek inej farnosti.)

Ľudia z nepárnych čísel domov môžu si dať požehnať adventné vence prostredníctvom svojich susedov alebo blízskych ľudí z párnych čísel domov.

 

 

Kamera: Ján Olbert

 

V sobotu budeme spovedať dvaja kňazi od 10:30 do 11:00

Prihlásiť na svätú spoveď sa môžete TU

 

25. november 2020           streda

Detská svätá omša o 14:00 v priamom prenose

 

Kamera: Lucia Vojtkuliaková

 

Dnes si celý svet pripomína ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. V tento deň bude fara nasvietená na červeno.

 

23. november 2020       pondelok

Svätá omša v priamom prenose

 

Kamera: Matias Florek

 

22. november 2020     NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

NA SVÄTÚ OMŠU MÔŽU PRÍSŤ ĽUDIA Z NEPÁRNYCH ČÍSIEL DOMOV

SOBOTA   18:00    PODKOPEC

NEDEĽA 7:00        PODEŠŤANSKÁ

NEDEĽA  8:30       ŠOLTÝSTVO a JAREK

NEDEĽA  10:30     BARÚTOVÁ a ZIMNICOVÁ

 

Svätá omša v priamom prenose o 10:30

 

Kamera: Ján Olbert

 

20. november 2020      piatok

Mládežka v priamom prenose. V závere videa sú informácie o nedeľnej svätej omši.

 

Kamera: Martin Durčák

 

18. november 2020       streda

Detská svätá omša v priamom prenose

 

 

16. november 2020    pondelok

Sväté omše v priamom prenose už nebudú bývať pravidelne.

Na svätú omšu prosím prichádzajme v čase krátko pred začiatkom.

Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Oboznámiť sa s vyhláškou v plnom znení možno TU.

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.

Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich.

Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.

Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!

V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov zaviesť osobitnú svätú omšu v nedeľu. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

Biskupi kňazov veľmi povzbudzujú k pastoračnej horlivosti, aby vychádzali v ústrety a boli ľuďom k dispozícii, najmä pre vysluhovanie sviatostí, ale aj pre ďalšie naliehavosti. Treba, samozrejme, primerane dbať na hygienu a fyzické zdravie, nesmieme však zanedbať ani náležitú duchovnú starostlivosť o veriacich.

Taktiež opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť kňazov aj veriacich, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.

 

ZDROJ: KBS

15. november  2020        33. NEDEĽA 

Svätá omša o 8:30 za boží ľud v priamom prenose.

Do rodín ponúkame Liturgiu domácej cirkvi (33. nedeľa ROK A)

 

Kamera: Dávid Rypák

Lektor: Roman Bartoš

BEZ MINIŠTRANTA

 

14. november 2020    sobota

dňa 14.11.2020 si pripomenieme 143 rokov od narodenia Božie sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Počas týchto dní ďakujeme Bohu za dar jeho života a spájame sa v modlitbách za jeho blahorečenie.
Počas Pamätných dní sa spoločne stretávame na Spišskej Kapitule alebo v Zákamennom. Keďže prežívame obdobie poznačené pandémiou COVID-19 a nie je možné spoločne sa stretnúť na celodiecéznej púti, Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy, pozýva všetkých, aby uskutočnili duchovnú púť na Spišskú Kapitulu a spojili sa navzájom vo svojich rodinách pri modlitbe sv. ruženca a pri sledovaní sv.omše.

 

 

Svätá omša o 7:00 v priamom prenose

 

 

 

 

Kamera: Marta Buľaková

Lektor: Alenka Chudiaková

BEZ MINIŠTRANTA 

 

13.november 2020        piatok

Spovedať budeme dvaja kňazi

od 10:30 do 11:00

od 17:00 do 17:45

Prihlásiť na svätú spoveď sa môžete TU

18:00  večerná svätá omša v priamom prenose

 

Kamera: Olinka Durčáková

Lektor: Iveta Plaskúrová

BEZ MINIŠTRANTA

 

 

12. november 2020  štvrtok

Spomienka na svätého mučeníka Jozafáta.

Spovedať budeme dvaja kňazi od 17:00 do 17:45

Prihlásiť na svätú spoveď sa môžete TU

18:00  večerná svätá omša v priamom prenose

 

Kamera: Ján Olbert

Lektor: Helena Jakubjaková

BEZ MINIŠTRANTA

 

 

11. november 2020    streda

14:00 detská svätá omša v priamom prenose.

 

Kamera:  ______    Vojtkuliaková

Lektor: vyberie pani zástupkyňa

BEZ MINIŠTRANTA

 

 

Spovedať budeme dvaja kňazi od 17:00 do 17:45

Prihlásiť na svätú spoveď sa môžete TU

 

18:00  večerná svätá omša v priamom prenose

 

Kamera: Martin Durčák

Lektor: Ľubica Vlčáková

BEZ MINIŠTRANTA

 

10. november 2020           utorok

Svätá omša o 18:00 v priamom prenose.

Na svätú omšu môžu prísť 2 ľuda z rodiny 1113

 

Spovedať bude jeden kňaz od 17:00 do 17:45

Prihlásiť na svätú spoveď sa môžete TU

Kamera: Jakub Skurcoňák

Lektor: Niekto z rodiny 1113

BEZ MINIŠTRANTA

 

9. november 2020         pondelok

Svätá omša o 18:00 v priamom prenose.

Na svätú omšu môžu prísť 2 ľudia z č. 1040

 

Spovedať bude jeden kňaz od 17:00 do 17:45

Prihlásiť na svätú spoveď sa môžete TU

 

 

Kamera: Matej Durčák

Lektor: Lýdia Serdelová

BEZ MINIŠTRANTA

 

8. november 2020        32. nedeľa cez rok

Svätá omša o 8:30 v priamom prenose.

Vo svojich rodinách môžete sláviť aj Liturgiu domácej cirkvi (32 nedeľa ROK A)

 

Dnes je zbierkana seminár. Prosíme, aby ste podľa svojich možností podporili náš kňazský seminár.

Číslo účtu: SK52 0900 0000 0001 0138 0460     Variabilný symbol: 412050892

 

Lektor: Marta Prokopová

Kamera: Sára  Vlčáková

BEZ MINIŠTRANTA

 

7. november 2020       sobota

Svätá omša o 7:00 v priamom prenose.

 

 

Lektor: Marta Buľaková

Kamera: Monika Buľaková

BEZ MINIŠTRANTA

 

6. november 2020     piatok

(deň prísneho pôstu podľa nariadenia KBS)

V našej farnosti CELODENNÁ ADORÁCIA.

 

Začne o 8:30 a skončí o 18:00 pred sv. omšou. Záver adorácie bude v priamom prenose.

Na poklonu sa môžete ZAPÍSAŤ TU.

Zapisuje sa jeden človek, ktorý so sebou môže zobrať ešte 4 ľudí z jednej domácnosti. Uvedie sa priezvisko a číslo domu. (tých štyroch nemusí zapisovať)

Na každú polhodinu sa zapíšu dve takéto skupiny. Je to 10 ľudí. Aktuálny stav dovoľuje koncentráciu 1človek na 15m2 =28 ľudí, ale dáme radšej trochu menej.

Na každej lavici bude označené, kto si tam má sadnúť. Treba sa obliecť primerane ročnému obdobiu. (v kostole je 9°C.)

Na poklonu nesmú ísť ľudia, ktorí sú v karanténe alebo s príznakmi respiračných ochorení alebo nemajú potvrdenie z testovania o NEGATÍVNOM náleze  (rúško, dezinfekcia, rozostupy... atd.. všetko už ovládame)

 

Každú celú hodinu budeme pred kostolom podávať sväté prijímanie.

9:00 RH, 10:00 SH, 11:00 RH, 12:00 SH, 13:00 RH, 14:00 SH, 15:00 RH, 16:00 SH, 17:00 RH

 

O 15:05 sa pomodlíme Ruženec k Božiemu milosrdenstvu v priamom prenose.

Od 15:15 do 15:45 svätá spoveď RH

od 16:15 do 16:45 svätá spoveď  SH

 

 

Večerná svätá omša o 18:00 v priamom prenose.

 

 

Lektor: Marta Kocúrová

Kamera: Olinka Durčáková

BEZ MINIŠTRANTA

 

5. november 2020

Spovedať budeme dvaja kňazi od 8:30 do 9:15 a potom od 16:30 do 17:45

Prihlásiť na svätú spoveď sa môžete TU

 

o 18:00 svätá omša v priamom premose.

Na večernú svätú omšu môžu prísť dvaja ľudia z č.

 

 

Lektor: Monika Buľaková

Kamera: Marta Buľaková

BEZ MINIŠTRANTA

 

4. november 2020      streda

o 14:00  detská svätá omša v priamom prenose.

 

Lektor: Adelka Vojtkuliaková

Kamera: SH

BEZ MINIŠTRANTA

 

Spovedať budeme dvaja kňazi od 16:30 do 17:45

Prihlásiť na svätú spoveď sa môžete TU

 

 

o 18:00 svätá omša v priamom premose.

Na večernú svätú omšu môžu prísť dvaja ľudia z č. 598

 

Kamera: Ján Olbert

Lektor: Mária Fafaláková

BEZ MINIŠTRANTA

 

3. november 2020     utorok

Svätá omša v priamom prenose o 18:00.

Na svätú omšu môžu prísť 2 ľudia z rodiny 658

Spovedať budeme dvaja kňazi od 16:30 do 17:45

Prihlásiť na svätú spoveď sa môžete TU

 

 

BEZ MINIŠTRANTA

Lektor: Mária Fafaláková

Kamera: Matias Florek

 

2. november 2020          pondelok

Spomienka na všetkých verných zosnulých

 

Zapáľme aj sviečku za nenarodené deti.

 

Svätá omša v priamom prenose o 18:00.

Spovedať budeme dvaja kňazi od 16:30 do 17:45

Prihlásiť na svätú spoveď sa môžete TU

 

BEZ MINIŠTRANTA

Lektor: Terka Kozaňáková

Kamera:  Žanetka Bulvasová

 

 

1. november 2020   NEDEĽA       SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Svätá omša v priamom prenose o 8:30.

 

 

 

BEZ MINIŠTRANTA

Lektor: Oľga Durčáková

Kamera: Martin Durčák

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
[...] Bohoslužby v čase preventívnych opatrení [...] Čítať viac
Odoslané 31.10.2020 22:16.

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 
 

 

FARNIK 33

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

FARNIK 28

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)