Dianie vo farnosti

« Späť

MAREC 2021

Pokračovanie informácií farského života v Novoti. Priame prenosy svätých omší a krížových ciest.

*  *  *     pokračovanie vlákna VEĽKÁ NOC 2021   *  *  *

 

 

 

Zaujímavé informácie k sčítaniu obyvateľstva. Odporúčam pozrieť TOTO VIDEO

VIDEO-NÁVOD ako si vyrobiť vlastný PAŠKÁL (veľkonočnú sviecu)

Je pre Vás pripravená KRÍŽOVÁ CESTA V EXTERIÉRI. Jednotlivci alebo rodiny sa môžu vydať na modlitebnú prechádzku a pohľadať na označených miestach zastavenia krížovej cesty.

Krížová cesta v exteriéri - veľký okruh MAPKA (pozri aj FARNIK 12)

 

 

31. marec 2021  streda Veľkého týždňa

o 14:00 detská svätá omša v priamom prenose

Registrácia na svätú spoveď  15:30 - 17:45       18:00 - 20:00

Registrácia na svätú spoveď bude spustená v pondelok vo večerných hodinách

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

30. marec 2021       utorok Veľkého týždňa

Registrácia na svätú spoveď  15:00 - 17:45       18:00 - 20:00

Registrácia na svätú spoveď bude spustená v pondelok vo večerných hodinách

18:00   svätá omša v priamom prenose

29.marec 2021    pondelok Veľkého týždňa

Registrácia na svätú spoveď  16:00 - 17:45       18:00 - 20:00

o 18:00   svätá omša v priamom prenose

 

28. marec 2021   KVETNÁ NEDEĽA

Liturgia domácej cirkvi na kvetnú nedeľu

o 10:30 svätá omša v priamom prenose

od 14:00 do 14:15 môžu deti odovzdať pôstnu krabičku na autobusových zastávkach.

 

o 15:00 tieňová krížová cesta v priamom prenose

27. marec 2021    sobota

o 7:00 svätá omša v priamom prenose

 

Registrácia na svätú spoveď  - 8:30 - 11:00

SPOVEDÁME NA FARE

 

26. marec 2021       piatok

Registrácia na svätú spoveď  (15:00 - 18:45)

(všimnite si, prosím, aj termíny nižšie na stránke)

17:00   Krížová cesta v priamom prenose

18:00   svätá omša v priamom prenose (nielen) pre mládež

25. marec 2021     štvrtok  slávnosť Zvestovanie Pána

(nie je  prikázaný sviatok)

Registrácia na svätú spoveď  (15:30 - 17:45)

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

24. marec 2021     streda

o 14:00 detská svätá omša s krížovou cestou v priamom prenose

Registrácia na svätú spoveď   16:00 až 17:30 

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

23. marec 2021       utorok

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

22. marec 2021     pondelok

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

21. marec 2021  5. pôstna nedeľa

Liturgia domácej cirkvi na 5. pôstnu nedeľu

o 10:30 svätá omša v priamom prenose

 

o 15:00 krížová cesta v priamom prenose

20. marec 2021         sobota

o 7:00  svätá omša v priamom prenose

 

19. marec 2021      piatok    sviatok svätého Jozefa

Registrácia na svätú spoveď

 

Brožúrka modlitieb k sv. Jozefovi

 

o 17:00 krížová cesta v priamom prenose

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

18. marec 2021       štvrtok

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

17. marec 2021            streda

o 14:00 detská svätá omša s krížovou cestou v priamom prenose

 

Registrácia na svätú spoveď  16:45 až 17:45

o 18:00 večerná svätá omša v priamom prenose

16. marec 2021         utorok

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

15. marec 2021          pondelok

o 18:00 sv. omša v priamom prenose

14. marec 2021        4. pôstna nedeľa

Liturgia domácej crikvi na 4, pôstnu nedeľu

o 10:30 svätá omša v priamom prenose

o 15:00  krížová cesta v priamom prenose.

 

13. marec 2021          sobota

o 7:00 sv. omša v priamom prenose

 

 

12. marec 2102       piatok

Registrácia na svätú spoveď  16:00 až 16:45

o 17:00  krížová cesta v priamom prenose

o 18:00 sv. omša v priamom prenose

11. marec 2021       štvrtok

o 18:00 sv. omša v priamom prenose

 

10. marec 2021         streda

o 14:00 detská svätá omša v priamom prenose, hneď po nej detská krížová cesta.

 

o 18:00 sv. omša v priamom prenose

 

 

9. marec 2021        utorok

o 18:00 sv. omša v priamom prenose

 

8. marec 2021          pondelok

o 18:00 sv. omša v priamom prenose

7. marec 2021     3. pôstna nedeľa

o 10:30 sv. omša v priamom prenose.

Liturgia domácej cirkvi na 3. pôstnu nedeľu

 

15:00 krížová cesta v priamom prenose

 

6. marec 2021       sobota

o 7:00 sv. omša v priamom prenose.

5. marec 2021         piatok

Svätá omša o 17:00 NEBUDE. (Rodina je informovaná)

o 17:00 krížová cesta v priamom prenose.

 

o 18:00 sv. omša v priamom prenose.

Registrácia na svätá spoveď od 15:45 do 16:30

 

 

4. marec 2021           štvrtok

o 18:00 sv. omša v priamom prenose.

Svätá spoveď od 15:30 do 16:30 (SH)  kancelária

Svätá spoveď od 15:30 do 17:30 (RH) podľa informácie v registračnom formulári

 

3. marec 2021           streda

DETSKÁ SVÄTÁ OMŠA v priamom prenose o 14:00 po nej hneď krížová cesta

 

O 14:00 pohreb so sv. omšou (zosn. Albín Blahút)

o 18:00 sv. omša v priamom prenose.

 

 

Svätá spoveď od 16:00 do 17:30

 

2. marec 2021       utorok

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

REGISTRÁCIA na svätú spoveď

 

1. marec 2021        pondelok

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

* * *   späť na FEBRUÁR * * *

Komentáre

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 
 
 
Odporúčam článok, ktorý naša farníčka Janka Kasajová spracovala z prednáčky a aj z osobného stretnutia s Jánom Viglašom. 
 
 
 
 
 
 

 

FARNIK 49

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK 44

FARNIK 43

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK 40

FARNIK 39

FARNIK 38

FARNIK 37

FARNIK 36

FARNIK 35

FARNIK 34

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

 

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)