články k životu vo farnosti

« Späť

VEĽKÁ NOC 2021

V tomto blogu zverejňujem priame prenosy svätých omší a informácie o liturgických sláveniach veľkonočného trojdnia a 49 dní veľkonočného obdobia.

11. apríl 2021   2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Liturgia domácej cirkvi na NEDEĽU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
 

O 10:30 svätá omša v priamom prenose

o 15:00 pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu

REGISTRÁCIA na sviatosť zmierenia (všimnite si, prosím, kde sa zapisujete)

REGISTRÁCIA na prijatie  Eucharistie (všimnite si, prosím,  kde sa zapisujete)

online koncert MISERICORDE DEUS

 

 

10. apríl 2021       Veľkonočná sobota

o 7:00 svätá omša v priamom prenose

REGISTRÁCIA na sviatosť zmierenia 9:30 do 10:30

Obaja spoveáme na FARE kvôli upratovaniu kostola.

 

9. apríl 2021        Veľkonočný piatok    (dnes nie je pôstny deň)

REGISTRÁCIA na svätú spoveď pred sviatkom Božieho milosrdenstva (15:30 - 17:30)

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

8. apríl 2021      Veľkonočný štvrtok

REGISTRÁCIA na svätú spoveď pred sviatkom Božieho milosrdenstva (15:30 - 17:30)

o 18:00 svätá omša v priamom prenose.

 

7. apríl 2021  Veľkonočná streda

o 14:00 detská svätá omša v priamom prenose

 

 

REGISTRÁCIA na svätú spoveď pred sviatkom Božieho milosrdenstva (16:30 - 17:45)

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

6. apríl 2021         VEĽKONOČNÝ UTOROK

o 18:00 svätá omša v priamom prenose

 

5. apríl 2021         VEĽKONOČNÝ PONDELOK

O 10:30   SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA V PRIAMOM PRENOSE

 

Je možnosť, aby cca 1650 farníkov dnes prijalo v popoludňajších hodinách Sviatosť oltárnu. (ak počítame 5 ľudí na rodinu)

Je možná len individuálna pastoráčná služba. Aby sme dodržali túto požiadavku a aby nedošlo k zhromažďovaniu, sväté prijímanie budeme podávať v dostatočne dlhom čase, aby ľudia mohli prichádzať po rodinách (= ľudia žijúci v jednej domácnosti).

 

REGISTRUJE SA RODINA (napr. otec, ale na sväté prijímanie prídu aj členovia rodiny)

Nie je potrebné uvádzať telefonne číslo, stačí uviesť číslo domu.

Na jednu rodinu je čas 1 minúta

V kostole a aj v dome smútku sa vchádza hlavným vchodom a vychádza sa bočným vchodom.

Prosím, aby ste pri registrácií aj pri návšteve chrámu zachovali rozvahu a disciplínu. VŠÍMAJTE SI INFORMÁCIE, KDE A V AKOM ČASE SA REGISTRUJETE.

Pripomínam tiež zachovanie EUCHARISTICKÉHO PÔSTU.

REGISTRÁCIA na prijatie EUCHARISTIE

 

Ak ste sa zle zaregistrovali, pošlite SMS na tel 0904575829, napíšte miesto, čas a meno, ktoré treba vymazať. Chybné registrácie vymažem.

 

4. apríl 2021          VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

O 10:30   SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA V PRIAMOM PRENOSE

 

REGISTRÁCIA na prijatie EUCHARISTIE.

Je možnosť, aby cca 1100 farníkov dnes prijalo v popoludňajších hodinách Sviatosť oltárnu. (ak počítame 5 ľudí na rodinu)

Je možná len individuálna pastoráčná služba. Aby sme dodržali túto požiadavku a aby nedošlo k zhromažďovaniu, sväté prijímanie budeme podávať v dostatočne dlhom čase, aby ľudia mohli prichádzať po rodinách (= ľudia žijúci v jednej domácnosti)

registuruje sa rodina (napr otec, ale na sväté prijímanie môžu ísť aj členovia rodiny)

Nie je potrebné uvádzať telefonne číslo, stačí číslo domu.

Na jednu rodinu je čas 1,5 minúty

V dome smútku sa vchádza hlavným vchodom a vychádza sa bočným vchodom.

Prosím, aby ste pri registrácií aj pri návšteve chrámu zachovali rozvahu a disciplínu. VŠÍMAJTE SI INFORMÁCIE, KDE A V AKOM ČASE SA REGISTRUJETE.

Pripomínam tiež zachovanie EUCHARISTICKÉHO PÔSTU.

Ak nezabudnem, na konci svätej omše to vysvetlím. smiley

 

Ak ste sa dočítali až sem a medzitým ste sa zaregistrovali, a zistili ste že ste sa zle zaregistrovali, do SMS na tel 0904575829 mi napíšte čas a meno, ktoré treba vymazať. Po sv. omši  duplicitné registrácie vymažem.

 

3. apríl 2021          BIELA SOBOTA VIGÍLIA ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA

 

Na poklonu pri Božom hrobe zi zoberte aktuálne potvrdenie o NEGATÍVNOM výsledku testu na COVID 19.

Zachovajte platné hygienické opatrenia.

Služba pri dverách vám dá usmernenia a dohliadne na dodržiavanie pravidiel.

Križ sa NEUCTIEVA BOZKOM  !!!

Úctu krížu prejavíme poklonou.

Od 9:00 poklona pri Božom hrobe.  REGISTRÁCIA

 

TU je zverejnený kontrolný zoznam.

Je čiastočne anonymizovaný, slúži len na kontrolu reálneho stavu registrácií, lebo pri vyššom nápore na databázu sa môžu vyskytnúť chyby a niekto môže byť vyradený. Za prípadné technické komplikácie sa ospravedlňujem.

 

Registruje sa RODINA. Do formulára sa uvedie  jedno meno (napr. meno otca) a čislo domu, ale do kostola príde 5 ľudí.

Interval je 15 minút. Počas poklony je možnosť prijať Eucharistiu. (buď na začiatku alebo na konci internalu)

 

Môžete zavolať na č. 0904 575829

  • ak tomu celkom dobre nerozumiete
  • ak ste urobili chybnú registráciu
  • ak potrebujete preveriť stav vašej registrácie
  • v prípade že práve nemôžem volať, ja sa vám ozvem v najbližšom čase

REGISTRÁCIA NA SVÄTÚ SPOVEĎ    14:00 - 15:00 (TREBA TROCHU ROLOVAŤ STRÁNKU)

Pozrite si prosím video, ako môžete použiť veľkonočné sviece pri domácej liturgií.

o 19:00 ukomčenie poklony pri Božom hrobe

o 20:00 slávenie Veľkonočnej vigílie v priamom prenose

2. apríl 2021           VEĽKÝ PIATOK

o 10:00 krížová cesta v priamom prenose

 

o 15:00 obrady Veľkého piatku v priamom prenose

 

Na poklonu pri Božom hrobe zi zoberte aktuálne potvrdenie o NEGATÍVNOM výsledku testu na COVID 19.

Zachovajte platné hygienické opatrenia.

Služba pri dverách vám dá usmernenia a dohliadne na dodržiavanie pravidiel.

Križ sa NEUCTIEVA BOZKOM  !!!

Úctu krížu prejavíme poklonou.

Od 16:30  do 20:00 bude poklona pri božom hrobe pre RODINY (myslia sa tým osoby žijúce v jednej domácnosti)

Posledný interval 19:45 - 20:00 bude o 5 minút skrátený, aby sa ľudia mali možnosť vrátiť domov pred zákazom vychádzania.

Registruje sa RODINA. Do formulára sa uvedie  jedno meno (napr. meno otca) a čislo domu, ale do kostola príde 5 ľudí.

Interval je 15 minút. Počas poklony je možnosť prijať Eucharistiu. (buď na začiatku alebo na konci internalu)

 

Môžete zavolať na č. 0904 575829

  • ak tomu celkom dobre nerozumiete
  • ak ste urobili chybnú registráciu
  • ak potrebujete preveriť stav vašej registrácie
  • v prípade že práve nemôžem volať, ja sa vám ozvem v najbližšom čase

 

 

1. apríl 2021       ZELENÝ ŠTVRTOK

 Registrácia na svätú spoveď   od 13:00 do 15:00

o 18:00 svätá omša na pamiatku Pánovej večere v priamom prenose

 

Veľkonočné ondobie má 7 týždňov a končí slávnosťou Zozlania Ducha Svätého.

SLOVENSKONAKOLENACH.SK

Podľa slov autora iniciatívy: "Ide o aktivitu, ktorá nás má všetkých spoločne priviesť pred Pána. Cieľom tejto myšlienky je spojiť ochotné srdcia a vstúpiť na pole pokánia, ktorého sila je v dnešnom svete málo propagovaná. Chceme Pána odprosovať za hriechy a zvolávať milosrdenstvo na našu krajinu. Stojac na Božom prisľúbení v duchu slov: “A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja ich vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.“ (2 Krn 7,14 ) Ide o modlitbu, ktorá začne na Zelený štvrtok o 20.00 hod."
 
Zapojiť do modlitby sa môžete online vo štvrtok večer o 20.00
V modlitbách by sme neskôr chceli pokračovať 1x do mesiaca.
Mário Brezňan, kaplán v Poprade
 
 
 
 
ODPORÚČAM
sledo­vanie priamych prenosov liturgických slávení, ktorým predsedá biskup. Spišský diecézny administrátor, Mons. Ján Kuboš, bude sláviť Veľkonočné trojdnie v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade, a to konkrétne v týchto časoch:
 
Zelený štvrtok - 17.00 hod.
Veľký piatok - 15.00 hod.
Biela sobota (Veľkonočná vigília) - 19.30 hod.
 
Tieto prenosy bude možné sledovať na Youtube kanáli "Rímskokatolícka farnosť Poprad" (https://www.youtube.com/channel/UCZFYsUznBvbSqpq_Wn2Gyww) alebo na FB stránke farnosti Poprad.
Ďalej
Komentáre

Výveska

Informácie, ktoré sa dotýkajú kauzy blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka.

 

DEKRÉT o odpustkoch

v roku svätého Jozefa

 

2% tlačivá    pre kňazský seminár

pre UNITAS

pre DKU

************

 

 

FARNIK 15 - 2 VN

pre Vás s heartpripravujeme

FARNIK 14 veľkonočný

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)