Farské oznamy

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 26. máj 2024

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

26. máj 2024

  1. Dnešná nedeľa je slávnosťou Najsvätejšej Trojice.
  2. Vo štvrtok je cirkevne prikázaný sviatok - NAJSVÄTEJŠIE KRISTOVO TELO A KRV – BOŽIE TELO. Svätá omša v Brvništi bude ráno o 7.00 h. a v Papradne o 18.00 h. v amfiteátri pri Obecnom úrade. Po svätej omši bude procesia k oltárikom. Prosím, aby si oltáriky pripravili: 1. veriaci z Brvnišťa, 2. Obecný úrad Papradno, 3. DHZ Papradno, 4. Ružencové bratstvo. Deti (osobitne pozývam prvoprijímajúcich) nech    si prinesú kvety do procesie.
  3. V sobotu, 1.6.2024 sa koná Poľovnícky deň, ktorý organizuje PZ Javorník Papradno. Súčasťou programu je aj slávnostná svätá omša vo Farskom kostole o 11.00 h. slávená ku cti svätého Huberta, patróna poľovníkov. Všetkých na túto svätú omšu a ostatný program pozývam.
  4. Na budúcu nedeľu, 2.6.2024 budeme putovať ku kaplnke Panny Márie do Ráztoky U Harvánkvo v Papradne. Svätá omša pri kaplnke bude o 15.00 h.
  5. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci jún. Po svätých omšiach bude prvonedeľná adorácia a mesačná zbierka na potreby farnosti a opravu kostola v Brvništi.
  6. Fatimská pobožnosť bude v sobotu vo Farskom kostole o 8.00 h.  
  7. Blížia sa hody v Brvništi. Deviatnik k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu sa budeme modlievať v kostole v Brvništi od stredy, 29.5. o 18.00 h. (vo štvrtok po rannej sv. omši)
  8. Sviatosť manželstva vo farnosti Prečín chcú prijať: Mário Decký, bývajúci v Papradne a Simona Mamisová, bývajúca v Prečíne.

 

 

SLÁVENIA VO FARNOSTI PAPRADNO

JÚN 2024

 

 

1. jún 2024

Poľovnícky deň a oslava sv. Huberta

Sv. omša ku cti sv. Huberta, patróna poľovníkov vo Farskom kostole v Papradne o 11.00 h.

 

2. jún 2024

Ráztoka – U Harvánkvo, Papradno

Sv. omša ku cti Preblahoslavenej Panny Márie pri kaplnke o 15.00 h.

 

8. jún 2024

Hody v Brvništi

Slávnostná hodová sv. omša ku cti Najsvätejšieho srdca Ježišovho vo Filiálnom kostole v Brvništi o 10.00 h.

 

18. jún 2024

Stretnutie Klubu kresťanských seniorov okresu Považská Bystrica vo farnosti Papradno

Sv. omša vo Farskom kostole o 10.00 h.

 

28. júna 2024

Koniec Školského roka 2023/2024

Svätá omša na Poďakovanie Pánu Bohu za uplynulý Školský rok v Brvništi o 7.50 h. a v Papradne o 9.00 h.

 

 

30. júna 2024

Chuchmákovce, Papradno

Sv. omša pri kaplnke pri príležitosti 30. výročia postavenia kaplnky Preblahoslavenej Panny Márie o 14.00 h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 26. mája do 2. júna 2024

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

26.5.2024

Najsvätejšej Trojice

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Milan, Helena a za veriacich

Za uzdravenie z choroby

+ Jozef, Anna, Peter a Pavol

Pondelok

27.5.2024

     

Utorok

28.5.2024

 

18.30

Poďakovanie Pánu Bohu za 70. rokov života pre Evu

Streda

29.5.2024

Sv. Pavla VI., pápeža

18.30 Brv.

Za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla

Štvrtok

30.5.2024

NAJSVÄTEJŠIE KRISTOVO TELO A KRV – BOŽIE TELO

7.00 Brv.

18.00

amfiteáter

 Na úmysel ordinára

Za veriacich

Piatok

31.5.2024

 

18.30

+ Jaroslav, (20. výr.)

Sobota

1.6.2024

KU CTI SVÄTÉHO HUBERTA,     PATRÓNA POĽOVNÍKOV

11.00

Za živých a zosnulých členov                     PZ Javorník Papradno

Nedeľa

2.6.2024

Deviata nedeľa v Cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

15.00

Ráztoka

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

Za veriacich

+ Žaneta

Za dobrodincov kaplnky v Ráztoke

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

0
0