« Späť

Z dnešného evanjelia

To je dedič. Poďte, zabime ho /22. 3. 2019/

Zaľúbenosť sa netýka iba lásky medzi ľuďmi. Túto danosť človeka prežívame aj v každodennom živote. Ide o zaujatosť voči nejakej osobe, činnosti alebo voči nejakej veci. Mladý chalan sa zaľúbi do futbalu. Táto jeho zaľúbenosť mu umožňuje prekonať ťažkosti spojené so “stávaním sa dobrým futbalistom” - pravidelná námaha s tréningmi; nefajčí, aby mal zdravé a čisté pľúca; zdravo sa stravuje. V istom okamihu zaľúbenosť vyprchá a on začína polemizovať s nastaveniami: veď jedna cigareta nepoškodí, čo tam jedno-dve pivá po tréningu, aj nejaký ten tréning môžem vynechať. Mohli by sme menovať ďalšie podobné zaľúbenia v našom živote: pestovanie nejakej hobby, nadšenie pre prírodu, chov zvierat, starostlivosť o mnohé skutočnosti. Kristus nám dnes v Evanjelium skrze podobenstvo pripomína Božiu zaľúbenosť do diela stvorenia. Aj keď hovorí, že: “Istý hospodár vysadil vinicu.” Vysadiť vinicu nie je záležitosť pár dní. Ide o úpravu terénu, odstránenie kameňa, prekopanie pôdy, príprava systému, po ktorom sa bude vinič ťahať, zasadenie sadeníc, starostlivosť o nich až pokiaľ sú života schopné a pripravené priniesť úrodu. Ide o mnohoročnú starostlivosť až do momentu, keď je pripravená do prenájmu. Následne, aby pravidelnou starostlivosťou prinášala úrodu, z ktorej budú mať úžitok tí, ktorí pracujú na nej, ale aj majiteľ. Toto je Božia zaľúbenosť do diela, ktoré postupne pripravuje. Podobenstvo súčasne predstavuje obraz ľudstva, ktorý nerozpozná svojho Stvoriteľa. Toto obmedzenie, táto tragickosť je zhrnutím dejín Boha a Izraela, Boha a ľudstva. Dokonca ľudstvo si ho nahrádza sebou samím: “Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!” V tomto spočíva podstata hriechu. Viera, že ja ako človek si vystačím, Boha nepotrebujem. Každodenný život nás však učí, že si sami nevystačíme. Potrebujeme toho druhého a dokonca je danosťou človeka milovať druhého (nie len byť milovaný). A Boh nás učí pravej láske. Cirkevní otcovia dobre vedeli, že nie som schopný pravej lásky, ak sa najprv nenechám osloviť tou Božou láskou. Aj preto Cirkevný rok nám neustále pripomína udalosti, kde sa predstavuje táto Božia láska voči nám. Na jednu z nich sa v tomto čase pripravujeme. Zdroj:www.domimacak.eu

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie