Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

« Späť

Životopisy svätých

Svätá Maria Alfonsina Danil Ghattas, rehoľníčka, zakladateľka /25. 3. 2019/ * 4. október 1843 Jeruzalem, Izrael † 25. marec 1927 Ein Karem, Izrael

Svätá Maria Alfonsina Danil Ghattas, rehoľníčka, zakladateľka Vlastným menom Maryam Soultaneh Danil Ghattas, palestínska katolíčka, založila Kongregáciu Sestier dominikánok svätého ruženca z Jeruzalema. Narodila sa roku 1843 v Jeruzaleme, ktorý v tom čase bol ešte vždy súčasťou Osmanskej ríše. V mladom veku vstúpila do Kongregácie sestier sv. Jozefa, ale v roku 1880 založila na základe vízie s Pannou Máriou svoju vlastnú Kongregáciu Sestier Svätého ruženca pre arabské dievčatá. Je to jediná pôvodná kongregácia Svätej zeme. Misionárska komunita teraz pôsobí v ôsmich krajinách Blízkeho východu. V roku 2009 bola Maria Alfonsina Danil Ghattas v Nazarete blahorečená. Dňa 17. mája 2015 bola pápežom Františkom i svätorečená. Jej liturgická spomienka sa slávi 25. marca, v deň výročia jej smrti v roku 1927 v Ein Karem pri Jeruzaleme. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie