Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Životopisy svätých

Svätý Josemaría Escrivá de Balaguer, kňaz, zakladateľ Opus Dei /26. 6. 2019/ * 9. január 1902 Barbastro, Španielsko † 26. jún 1975 Rím Pôvod mena Josemaría: zloženina z José (Jozef) a María (Mária)

Svätý Josemaría Escrivá de Balaguer, kňaz, zakladateľ Opus Dei Josemaría Escrivá de Balaguer sa narodil 9. januára 1902 v Barbastri v Španielsku. Jeho rodičia sa volali José a Dolores. Mal päť súrodencov, z ktorých traja zomreli ešte v útlom veku. Jeho rodičia dali svojim deťom hlbokú kresťanskú výchovu. Otec pracoval v obchode s textilom, no v roku 1915 podnik zbankrotoval, a tak sa rodina presťahovala do Logrona, kde si otec našiel inú prácu. V tomto meste vo veku šestnásť rokov pocítil Josemariá po prvýkrát Božie volanie. V snehu uvidel odtlačky bosých nôh mnícha z rádu Bosých karmelitánov. Vtedy ešte netušil, čo Boh od neho očakáva, no jedno vedel: chce sa stať kňazom. Keď mal osemnásť rokov, vstúpil do seminára, najprv študoval v Logroni, neskôr v seminári v Zaragóze. Popritom študoval aj občianske právo ako externý študent na univerzite v Zaragóze. V roku 1924 mu zomrel otec. O rok na to bol vysvätený za kňaza. Ako kňaz pôsobil najprv v jednej vidieckej farnosti a neskôr v Zaragóze. V roku 1927 sa s povolením biskupa presťahoval do Madridu, aby dokončil doktorandské štúdium práva. Rok 1928 sa pokladá za rok počiatkov Opus Dei. Josemaría začal hlásať tézu, že každý človek sa môže stať svätým. Preto popritom, ako sa venoval štúdiám, chorým a chudobným, začal dávať aj duchovné cvičenia nielen zasväteným osobám, ale aj laikom. Počas občianskej vojny, ktorá vypukla v Španielsku v roku 1936 sa musel ukrývať a nakoniec ušiel z Madridu až do južného Francúzska, kde býval až do konca vojny. V roku 1939 sa vrátil do Madridu, ukončil štúdiá a viedol nespočetné duchovné cvičenia. V roku 1946 sa presťahoval do Ríma, kde tiež študoval na Lateráne. Zúčastnil sa Druhého vatikánskeho koncilu a pozorne sledoval jeho priebeh. Stal sa konzultorom pre dve vatikánske kongregácie. Počas tohto svojho pobytu podnikol viaceré cesty do rôznych krajín Európy, ale aj do zámoria. Dielo, ktoré založil, sa postupne šírilo a získavalo si čoraz viacej ohlasov po celom svete. Josemaría zomrel 26. júna 1975 v Ríme. Za blahoslaveného bol vyhlásený v roku 1992 a za svätého v roku 2002. Zdroj:www.životopisysvatych.sk