Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Z dnešného evanjelia

Skryl si tieto veci pred múdrymi a zjavil si ich maličkým /17. 7. 2019/

Ako sme počuli, nik nepozná Otca, iba Boží Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. A komu to Syn bude chcieť zjaviť? Len jednoduchým ľuďom, čiže ľuďom s úprimným srdcom. Toto zjavenie Boha najdokonalejším spôsobom obsahuje Kristovo evanjelium - a Evanjelium bolo odovzdané veľmi jednoduchými slovami. Ohrozením pre náboženstvo sa stáva to, že ľudia strácajú záľubu v jednoduchých veciach a peknom jazyku jednoduchých formulácií. U Nemcov je známy ironický výrok: prečo má byť niečo jednoduché, ak to možno skomplikovať? Vo všeobecnosti ľudia začínajú pohŕdať tým, čo sa neblyští a nerobí hluk; radi komplikujú reč nafúkanými slovami, majú radi extravaganciu v literatúre a umení: nechápu moderné maliarstvo, modernú hudbu - ale priam sa tešia, že nechápu, lebo to pochlebuje ich márnivosti, lebo to vyhovuje ich snobizmu; ozdobujú čačkami svoje byty, autá, odev, rozhovory - a vôbec svoj štýl života, ktorý prestáva byť prirodzený. Takí ľudia nenachádzajú záľubu v Božom zjavení, konkrétne: v jednoduchých zásadách, aké zjavuje Ježiš Kristus. Ktosi napísal, že to, čo dostávame od Boha je jednoduché, ale diabol vyniká v komplikáciách (J. Green). Ľudia strácajúc záľubu v jednoduchosti - vzďaľujú sa od Boha. Pretože Boh je nekonečne jednoduchý, bez príkras, a bytie je jeho jediným bohatstvom; my tiež nepotrebujeme vyberané ornamenty, treba sa nám len usadiť v Pravde, ako vo vlastnom dome (P. Charles). Kiežby sme sa nedali zvádzať čaru falošných extravagancií, a nachádzali záľubu v tom, čo je skutočné. A najväčšou skutočnosťou, ktorá je schopná pohnúť nebo a zem -je kríž a obeta Ježiša Krista. Zdroj:www.homily-service.sk