Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Modlitba k svätej

Svätá Helena
Čítaj ďalej o Modlitba k svätej »

Životopisy svätých

Svätý Albert Hurtado Cruchaga, kňaz /18. 8. 2019/ * 22. január 1901 Viña del Mar, Chile † 18. august 1952 Santiago, Chile
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Firmín z Metz, biskup /18. 8. 2019/ † 4.-5. storočie
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätá Helena /18. 8. 2019/ * okolo 249 Drepanon, neskôr Helenopolis, dnes Hersek, Turecko † 18. august (?) 329 (?) Nikomédia, dnes Ízmir, Turecko Význam mena: jasná, znamenitá (gr.) Atribút: kríž
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Bl. Martin Martinez Pascual, mučeník /18. 8. 2019/ * 11. november 1910, Španielsko † 18. august 1936, Španielsko
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia - 20. nedeľa v Cezročnom období

Neprišiel som darovať pokoj, ale rozdelenie /18. 8. 2019/
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia - 20. nedeľa v Cezročnom období »

Životopisy svätých

Svätá Beatrice da Silva Meneses, rehoľníčka /17. 8. 2019/ * okolo 1426 Ceuta, španielska enkláva v Maroku † 16. február 1491 (alebo 9. August 1492) Toledo, Španielsko Význam mena: blažená (lat.)
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Hyacint Poľský, O.P. /17. 8. 2019/ * ca. 1185 Kamień Śląski, Nižné Poľsko † 15. august 1257 Krakov, Poľsko
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätá Klára od Kríža z Montefalca, opátka /17. 8. 2019/ * asi 1268 Montefalco, Taliansko † 17. august 1308 tamtiež
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Nebráňte deťom prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo /17. 8. 2019/
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »
Ukazujem 1 - 10 z 5 363 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 537

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
22 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie