Dianie vo farnosti

« Späť

Farské oznamy 28. januára – 3. februára 2019

V piatok bude prvý piatok v mesiaci, v sobotu je sviatok obetovania Pána (Hromnice). Pravidelná poklona v pondelok - štvrtok, škola modlitby v stredu.

  • V našej farnosti máte možnosť pravidelnej eucharistickej poklony od 18.00 do 21.00, od pondelka do štvrtku. Poklona má každý deň od 19.30 do 20.00 spoločný program: v pondelok modlitba Taizé, v utorok modlitba vešpier, v stredu modlitba s gregoriánskou hudbou a vo štvrtok modlitba s čítaním Svätého písma. Všetci ste pozvaní.
  • V stredu o 19.00 na fare pokračujeme stretnutím Školy modlitby.
  • V piatok máme prvý piatok mesiaca. Doobeda pôjdeme navštíviť starkých a chorých doma a o 17.00 vyložíme Sviatosť Oltárnu k prvopiatkovej poklone a modlitbe.
  • V sobotu 2. februára je sviatok obetovania Pána (Hromnice). Prineste si na sv. omšu sviece, ktoré požehnáme. Tento deň je aj dňom zasväteného života.

Stiahnuť aktuálne farské oznamy 

 

 

 

Odkazy na videá