Dianie vo farnosti

« Späť

Farské oznamy 4. – 10. marca 2019

Je 8. týýdeň obdobia cez rok, pokračuje pravidelná adorácia vo večerných hodinách a škola modlitby bude tradične v stredu po sv. omši. 6. marca je Popolcová streda, deň prísneho pôstu, ktorým začína obdobie Veľkého pôstu. Pobožnosť krížovej cesty bude je v piatok o 17.30 a v nedeľu o 15.00. V nedeľu bude jarná zbierka na charitu.

  • V našej farnosti máte možnosť pravidelnej eucharistickej poklony od 18.00 do 21.00, od pondelka do štvrtku. Poklona má každý deň od 19.30 do 20.00 spoločný program: v pondelok modlitba Taizé, v utorok modlitba vešpier, v stredu modlitba s gregoriánskou hudbou a vo štvrtok modlitba s čítaním Svätého písma. Všetci ste pozvaní.
  • V stredu po sv. omši bude stretnutie Školy modlitby.
  • V tomto týždni začíname obdobie Veľkého pôstu. Je to požehnaný čas 40 dní na naše vnútorné očistenie. Všetkým sa odporúča živšia a bohatšia účasť na sv. omšiach celého Pôstneho obdobia a pristúpiť ku svätej spovedi, vktorej Kristus Pán objíma svojim milosrdenstvom a láskou každého hriešnika a posilňuje ho svojim Duchom: Duchom múdrosti, vytrvalosti a porozumenia. Spovedáme vždy 30 min. pred každou sv. omšou.
  • V stredu máme Popolcovú stredu. Je to deň pokánia v celej Kristovej Cirkvi. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu a iba raz sa dosýta najeme. Žiaden iný skutok pokánia v tento deň nenahradzuje zdržiavanie sa mäsa a mäsových výrobkov. Pôst dodržujú osoby od 14-teho do 60-teho roku života, výnimkou sú chorí. Pobožnosť krížovej cesty si budeme konať:Kto sa na nej zúčastní, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
    • v piatky pred sv. omšou o 17.30 hod.
    • v nedele o 15.00 hod.
  • Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu.

 

Stiahnuť aktuálne farské oznamy 

 

 

 

Odkazy na videá