Dianie vo farnosti

« Späť

Farské oznamy 6. – 12. máj 2019

Je III. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ, Rádio Mária bude vysielať sv. omše z nášho kostola. Od pondelka do štvrtku prebieha pravidelná eucharistická poklona. Do nedele 19.5. sa môžu prihlásiť dospelí, ktorí chcú byť pokrstení, prijať Sväté prijéímanie alebo birmovku. Vyhlasuje sa súťaž na podlahové kúrenie v kostole, záujemcovia sa môžu prihlásiť na fare do konca mája.

  • Na budúcu nedeľu, kedy je Nedeľa Dobrého pastiera, bude zbierka na seminár. Nech Pán Boh požehná Vaše milodary! Taktiež na budúcu nedeľu bude Deň matiek.
  • Od zajtra, pondelka 6.5. do nedele 19.5. bude Rádio Mária od nás na internete vysielať sv. omše. Okrem organového doprovodu bude na nich v utorky spievať náš detský zbor. Príďte, aby bolo počuť nielen naše hlasy, ale cítiť aj radosť našej vzájomnej lásky. Rádio Mária s vďakou prijme pomoc dobrovoľníkov, ktorí by chceli pomôcť pri prenose týchto sv. omší. Dobrovoľníci sa môžu zajtra prihlásiť priamo u pracovníčky Rádia.
  • V našej farnosti máte možnosť pravidelnej eucharistickej poklony od 18.00 do 21.00, od pondelka do štvrtku. Poklona má každý deň od 19.30 do 20.00 spoločný program: v pondelok modlitba Taizé, v utorok modlitba vešpier, v stredu modlitba s gregoriánskou hudbou a vo štvrtok modlitba s čítaním Svätého písma. Je to výborná príležitosť na vnútorné duševné i duchovné oddýchnutie si. Všetci ste pozvaní.
  • Keďže sa mi opäť niektorí dospelí prihlásili, že chcú byť pokrstení a prijať Sväté prijímanie a birmovku, pozývam aj iných, ktorí ste ešte neprijali tieto sviatosti, alebo Vašich príbuzných, priateľov a známych. Dospelí ku sviatostiam sa môžete prihlásiť na fare do nedele 19.5.
  • Niektorí ste ma oslovili ohľadom tejto podlahy v kostole. Musíme preto pripraviť aj nové kúrenie. Preto vyhlasujem súťaž na podlahové kúrenie v našom kostole. Záujemcovia môžu svoje ponuky dodať na faru do konca mesiaca mája.

 

Stiahnuť aktuálne farské oznamy 

 

 

Odkazy na videá