Dianie vo farnosti

« Späť

Farské oznamy 22. – 28. júna 2020

Je XII. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK. V nedeľu slávime apoštolov sv. Petra a Pavla, patrónov nášho kostola a farnosti - tzv. malé hody.

  • V utorok bude sv. omša o 17.00 – poďakujeme pri nej Pánu Bohu za všetko, čo sme počas uplynulého škol. roka prežili v našej farskej materskej škole a rozlúčime sa s predškolákmi.
  • Vnedeľu oslávime slávnosť apoštolov sv. Petra a Pavla, patrónov nášho kostola a farnosti. Na sv. omšiach bude hodová ofera.
  • Sväté omše v nedele počas júla a augusta budú o 8.00, 10.00 a 19.30 hod.

 

Stiahnuť aktuálne farské oznamy 

 

 

 

Odkazy na videá