Dianie vo farnosti

« Späť

Jesenná zbierka šatstva

Jesenná zbierka šatstva

Jesenná zbierka šatstva organizovaná sociálnou komisiou Farskej pastoračnej rady Záhorská Bystrica a sociálnou komisiou MČ Záhorská Bystrica pozýva všetkých zapojiť sa a pomôcť. Termín bude 8.11. – 9.11.

Piatok 8.11. od 15-19 hod.

Sobota 9.11. od 9 -12 hod.

V tomto čase bude pristavené auto pred farou. Bude sa nakladať priamo do auta.

Bude to zbierka šatstva pre deti a dospelých, deky, posteľné prádlo, obuv, hygienické, kuchynské a školské potreby.

Odkazy na videá