Celý profil
Programátor a admin systému MojaKomunita

Martin patrí aj do:

Priatelia

Jozef Hlinka
Štefan Hrbček
Anna Lojeková
Ján Pankovčin
Katarína Struhárová
Miroslav Priecel
Ivka Gerátová
František Bašo