Celý profil
Programátor a admin systému MojaKomunita

Martin patrí aj do:

Priatelia

Jozef Hlinka
František Bašo
Štefan Hrbček
Miroslav Priecel
Ivka Gerátová
Miroslav Ištvan
Peter Čech
Stanislav Košč