Celý profil
Programátor a admin systému MojaKomunita

Martin patrí aj do:

Priatelia

Miroslav Priecel
František Bašo
Štefan Hrbček
Martin Bujna
Jozef Hlinka
Eva Baranovičová
Katarína Struhárová
Lucka a Marek Mikurdovci