Celý profil
Programátor a admin systému MojaKomunita

Martin patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Miroslav Priecel
Martin Majda
Viera Mačáková
Martin Bujna
Jozef Hlinka
František Bašo
Daniela Cerovská