Celý profil
Programátor a admin systému MojaKomunita

Martin patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Martin Bujna
František Bašo
Ján Pankovčin
Martin Jurček
Ladislav Kováč
Daniela Cerovská
Pavol Kupka