Celý profil
Programátor a admin systému MojaKomunita

Martin patrí aj do:

Priatelia

Martin Majda
Stanislav Košč
Štefan Hrbček
Robert Krett
František Bašo
Martin Bujna
Ján Pankovčin
Eva Baranovičová