Blogy

« Späť

Ak neutícha diskusia

Ak neutícha diskusia

nech nás zjednotí láska Boha.

Je potrebné modliť sa k Márii, pobožnosti litániových prosieb, modlitbu Ruženca?

Všetky úprimné modlitby sú budovaním vzťahu k Bohu, taktiež modlitby k Márii, Matke Syna Božieho. Ktorákoľvek úprimá modlitba nás spája s Bohom, vedie nás k nemu. Jednoduché modlitby starých mám, ktoré len "vergľujú" a odriekajú... Z modlitieb žien a mužov boli a sú povolania kňazov a rehoľníkov..., ochrana mládeže, rodín, života, národa, Cirkvi a mnohé viac. Ochrana od vojny a rôznych nešťastí, až raz to uvidíme vo večnosti.

Večné diskusie vyzerajú ako dohady detí...nie, deti majú väčšinou otázky vyriešené. Netreba nám debaty mudrcov, ktorí všetko vedia, kráčame  spoločne k Múdrosti... Každýtak, ako dostal od Boha. Modlitbou vzývame Syna Ježiša, Ducha Otca i Syna, ktorý je jeden Boh v troch osobách.  Modlitbou vzývame Máriu, aby sme súčasne vzývali Trojicu Osôb jediného Boha. Je- nie je hriech, ak k Márii nevoláme v modlitbách...? Či sa tak nepreli apoštoli, predtým, než konečne pochopili? Aj medzi nimi bolo veľa dohadov, bolo veľa rozdielov... Medzi Petrom a Pavlom, tými dvoma velikánmi z apoštolov, ktorí boli silnými vodcami -  ostatní boli skôr spolunasledovníkmi,  každý z nich pochopil a prijal svoju osobnú úlohu..., každý apoštol vydal svedectvo životom.  V listoch apoštolov hovorí Pavol, aby "nechali tých", ktorí učia vieru v Krista (asi po svojom) a aby sa nemiešali, ale ďalej hlásali tak, ako "im zveril Pán"... V Cirkvi od počiatkov uctievali Máriu, svätí, ktorí žili už v našom storočí, vzývali Máriu a neochudobnili tak Krista, ani Otca, či Ducha svätého. Nie je to náhoda, že sa úcta zachovala po tisícročia, Nie sú náhody.

Modlitby k Márii boli modlitby jednoduchého ľudu. Keď ľudia nevedeli čítať, nemohli chodiť ani do školy, nemohli študovať. Mnohému nerozumeli, mali však čistú vieru. Mnohí nemali v rodine Písmo, mnohí mali a modlili sa k Márii. Vtedy rozmýšľali ľudia inak, ako my dnes. Verili Bohu a verili Márii, ktorá darovala svetu Syna Božieho. Dnes máme všetko. Máme Písmo, modlitby predkov, tradície a mme vieru v Boha. Vieme čítať, sme študovaní a zbehlí vo vedách tohoto sveta. Máme slobodu. Majme vieru, posilňujme sa vo viere v Boha.

Cirkev nám ponecháva slobodu. Nikoho nenúti, veriť zjaveniam v Medjugorií, alebo neveriť. Nenúti nikoho k žiadnym modlitbám, len pozýva. Každý sa rozhoduje sám. A mnohí svedčia, čo zažili. So Slovom Písma, v Medjugorií, na adorácii Eucharistie, v modlitbe ruženca, na spoločných chválach.

Nechajme špekulácie, sú o ničom a sú nanič. Iba zneisťujú bratov a sestry v Kristovi. Ani nevynucujme lásku k Matke Boha od nikoho, kto ju nedostal...Prosté, čisté a  jednoduché srdce má odpoveď. Každý človek má v srdci odpoveď. Boh je láska. Bdejme na modlitbách... Nech nás  nič a nikto nerozdeľuje. Je len jeden, čo nenávidí... Boha aj Matku, človeka, život. Písmo hovorí, že žena premôže draka... a rozšliape mu hlavu.

Bdejme na modlitbách, ako koho volá Boh, buďme jedno telo a jeden Duch, spájajme naše modlitby a nedovoľme, aby  nás rozdeľovali mienky a názory. Upevňujme sa v poznaní pravdy, ktorú sme spoznali.

Boh je jeden. Jedno je telo, mnoho údov, niet menšieho ani väčšieho.

Ave, Mária!

Živé je Slovo Pánovo!

Chvála Bohu Otcovi, Synovi a Duchu svätému na veky!

Amen.

+

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
+. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, Pán s Tebou, požehnaná si medzi
ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Amen.
Odoslané 22.10.2013 17:52.
Odoslané 22.10.2013 22:38.