« Späť

Čím žije Cirkev: Konferencia Kultúra života - kultúra pre život

Čím žije Cirkev: Konferencia Kultúra života - kultúra pre život

Pozvánka na konferenciu sľubovala, že pôjde o výnimočnú konferenciu a výnimočným obsahom. Osobne som mal možnosť vypočuť si tri príhovory:

- Agenda „sexuálne a reprodukčné zdravie“: J. Ďačok SJ (Bratislava – Rím). Páter Ďačok poukázal na pojem reprodukčné zdravie. Na prvý pohlaď by sa mohlo zdať, že ide o čosi pre človeka dobré a užitočné. Avšak pri detailnejšom skúmaní dokumentov týkajúcich sa reprodukčného zdravia, je možné vidieť, že ide o témy ako právo na potrat a zvyšovanie dostupnosti umelej antikoncepcie. Treba si dávať pozor na prípady, keď pozitívny pojem nie je naplnený adekvátnym obsahom. 

- Agenda „sexuálna výchova“: M. Glasová (Bratislava). Doc. Glasová hovorila o konkretnejšej implementácii agendy sexuálneho a reprodukčného zdravia a to o sexuálnej výchove. Výchova bola po stáročia používaná na prenos tradícií a hodnôt z generácie na generáciu. Podľa doc. Glasovej dnes úlohu vychávať preberá štát a všepuje do mladého človeka myšlienky bezhraničnej slobody a neobmedzenosti.  

- Mimovládne organizácie za kultúru života na Slovensku (1990 – 2012): M. Dobešová, M. Michalčík (Rajecké Teplice – Bratislava). Tretia prednáška ukazuje na svetlo na konci tunela. Pani Dobešová predstavila veľké možstvo organizácií na Slovensku, ktoré šíria kultúru života, pomáhajú ženám a matkám či organizujú osvetové podujatia. Takže nič nie je stratené.

A nakoniec ešte pripájam milý obrázok ako to s tými právami na život je. A keď chcete vedieť ešte viac, prečítajte si tlačovú správu z konferencie Kultúra života - kultúra pre život.