Láska matiek premieňa svet

"Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko čo ste urobili pre svoje deti nezostane bez odmeny. Vrátia sa z nepriateľovej krajiny. Je tu nádej pre budúcnosť. Vaše deti sa vrátia domov. Ja, Pán, som tak povedal." (porov. Jer.31,16-17) "Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!"
Čítaj ďalej o Láska matiek premieňa svet »

O neomylnom Učiteľskom úrade Cirkvi

Cieľom Cirkvi je viesť ľudí k spaseniu. Keby sa mohla v svojom učení viery mýliť, mohla by ľudí priviesť na bludnú cestu a neslúžila by ich spaseniu.
Čítaj ďalej o O neomylnom Učiteľskom úrade Cirkvi »

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA, 2. FEBRUÁRA 2013

„Drahé deti! Láska ma privádza k vám; láska, ktorej chcem naučiť aj vás – pravej láske.
Čítaj ďalej o POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA, 2. FEBRUÁRA 2013 »

O neomylnosti Cirkvi

Cirkev je neomylná, ak ide o učenie viery a mravov. Kristus jej prisľúbil svoju pomoc až do skončenia sveta. Duch Svätý naučil apoštolov a tak Cirkev - všetkej pravde.
Čítaj ďalej o O neomylnosti Cirkvi »

Cirkev je nevyhnutná

Kristus spásonosné ovocie vykúpenia zveril jedine Cirkvi, ktorú založil pre spasenie ľudí. Výlučne jej odovzdal učiteľský posväcujúci a riadiaci úrad.
Čítaj ďalej o Cirkev je nevyhnutná »

Božie požehnanie, alebo milosť Božia

padá z neba na všetkých rovnako. Prečo potom každý má z nej iný úžitok? Je to o otvorení sa pre tieto milosti.
Čítaj ďalej o Božie požehnanie, alebo milosť Božia »

Cirkev je nezaniknuteľná

a zostane až do skončenia sveta tak, že v jej zriadení a učení nemôže nastať podstatná zmena. Prisľúbil to Kristus, keď povedal, že "brány pekelné ju nepremôžu" (Mt16,18). Ba aj to povedal, že ani jediné písmeno, alebo čiarka sa nemôže pominúť z jeho učenia, teda, z učenia Cirkvi, ktorá pokračuje v jeho diele. (Mt5,18).
Čítaj ďalej o Cirkev je nezaniknuteľná »

Dobrá vôľa

Dobrá vôľa je to, čo ťa uschopňuje byť bližšie pri Bohu. Môže to byť momentálna pohnútka po konaní dobra, alebo vedomé rozhodnutie druhým slúžiť. Tu a teraz, nie zajtra, pozajtra, popozajtra...
Čítaj ďalej o Dobrá vôľa »

Ohni chrbát, naložím ti!

Neobzeraj sa vôkol seba, áno, mám na mysli teba, teba, kresťan katolík.
Čítaj ďalej o Ohni chrbát, naložím ti! »

Boh si ťa našiel

Ak si sa cez tieto Vianoce stretol s Ježišom, už nikdy nemôžeš byť rovnaký... Možno si ho hľadal celý život. Možno si nevedel, koho, alebo čo hľadáš... Možno si nevedel nájsť zmysel života. A možno si zablúdil do Chrámu práve na Božie Narodenie. Možno iba tak, zo zvyku... A možno si tam chodil celý život, ale nesústredene, vlastne si Boha ani nehľadal...
Čítaj ďalej o Boh si ťa našiel »

Nový rok 2013!

Tak si tu, čo nám so sebou prinesieš?
Čítaj ďalej o Nový rok 2013! »

Poznám jedno srdce z ľadu

Nedotkla sa ho ešte ľudská láska. Ani Tvoja, Pane...
Čítaj ďalej o Poznám jedno srdce z ľadu »

Hodnota Daru

Glória spievajme, kresťania plesajme, Kráľovi buď nebeskému, v Betleheme zrodenému, sláva na nebi! Ježiško náš milý, aký si spanilý! Buď od všetkých vždy uctený a na veky velebený Ježiško milý.
Čítaj ďalej o Hodnota Daru »

Bola som pri tom

Tento rok som sa zúčastnila Deviatnika: Kto dá prístrešie Svätej Rodine?
Čítaj ďalej o Bola som pri tom »

Úloha biskupov, kňazov, diakonov

Jednou z hlavných úloh a povinností biskupa je zvestovanie evanjelia. Biskupi sú autentickými zvestovateľmi a svedkami božskej a katolíckej pravdy ("božská" pravda je pravda zjavená, "katolícka" alebo cirkevná je pravda Cirkvou vyhlásená).
Čítaj ďalej o Úloha biskupov, kňazov, diakonov »

Zbor biskupov

Zbor biskupov má len vtedy moc, ak postupuje spolu a v jednote s nástupcom sv. Petra apoštola, s hlavou Cirkvi.
Čítaj ďalej o Zbor biskupov »

Sila odpustenia

Prerozprávam Vám príbeh, ktorý som dávno počula. Je o odpustení. Hľa, čo dokáže láska.
Čítaj ďalej o Sila odpustenia »

Ešte raz: Náboženstvo

Veľmi presne si pamätám na moju prvú hodinu Náboženstva.
Čítaj ďalej o Ešte raz: Náboženstvo »

Cirkev Kristova je apoštolská.

Kristus odovzdal apoštolom vedenie, spravovanie Cirkvi. Im zveril aj učiteľský úrad a posväcovanie ľudí.
Čítaj ďalej o Cirkev Kristova je apoštolská. »

Cirkev je ustanovená pre všetkých ľudí

Znak katolíckosti - všeobecnosti možno chápať v zmysle právnom: Cirkev je ustanovená pre všetkých ľudí a každý človek má právo do nej vstúpiť.
Čítaj ďalej o Cirkev je ustanovená pre všetkých ľudí »

Jednota Cirkvi

Jednota Cirkvi sa nemení rôznymi obradmi, lebo podstata zostáva jedna a tá istá. Tak napr. podľa všetkých katolíckych obradov je vo sv. omši obetovanie, premenenie a prijímanie (podstatné časti). Mimo rímskeho obradu latinského sú aj iné obrady krásne a povznášajúce. Je jasné, že ani uvedenie národných jazykov do obradov nenarúša jednotu Cirkvi, hoci je žiadúce, aby sa latinčine aj naďalej venovala príslušná pozornosť najmä v teologickom štúdiu.
Čítaj ďalej o Jednota Cirkvi »

Oddanosť do vôle Božej

Mnohí ľudia chápu oddanosť do vôle Božej ako pasívny skutok. Niečo, čo sa deje "o nás bez nás". "Vieš, čo sa má stať, stane sa"... "Pred vôľou Božou neujdeš..."
Čítaj ďalej o Oddanosť do vôle Božej »

"Nikto nemôže mať Boha za Otca, kto nemá Cirkev za matku"

Znaky Cirkvi Kristovej - Kristus pod trestom večného zatratenia prikázal počúvať Cirkev. Sv. Cyprián biskup a mučeník napísal: "Nikto nemôže mať Boha za Otca, kto nemá Cirkev za matku" (De unit. Eccl). Je teda veľmi dôležité, aby ľudia našli a poznali opravdivú Cirkev Kristovu.
Čítaj ďalej o "Nikto nemôže mať Boha za Otca, kto nemá Cirkev za matku" »

Pápežovo rozhodnutie platí v Cirkvi podnes

Biskupi, kňazi a veriaci od samého začiatku uznávali právomoc rímskeho biskupa na celú všeobecnú Cirkev.
Čítaj ďalej o Pápežovo rozhodnutie platí v Cirkvi podnes »
Ukazujem 101 - 125 z 175 výsledkov.
Položiek na stránku 25
z 7