Blogs

« Back

ZAMYSLENIE...

ZAMYSLENIE...

Dobrý Boh dáva aj dobré myšlienky...

Je dôležité počúvať jemný Boží hlas vo svojom srdci. Môže nám dať veľa dobrých myšlienok... S jednou takouto sa zdieľam...

javax.portlet.title.BGTCG