Blogs

« Back

APOŠTOLÁT pomocou ebooku

APOŠTOLÁT pomocou ebooku

Je veľa spôsobov tvorivosti, ktoré je možné využiť pre šírenie Božieho kráľovstva na Zemi. Kostoly obsahujú nepredstaviteľné hodnoty. Prostredie pre vieru, nádej a lásku. Okrem nich je kostoloch veľa sakrálneho výtvarného umenia. Človek vytvoril veľa krásnych diel, ktoré majú ľuďom pomáhať priblížiť sa k Bohu. Nie len výtvarných. Poznáme veľa krásnych hudobných diel s duchovným obsahom. Popri nich sú dôležité aj literárne diela. Vytvorené umelcami, spisovateľmi a básnikmi na slávu Božiu. Sem môže patriť aj písanie ebookov...

    Spomeňme si na Ježišove slová:" A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." ( Mk 16,15) Taktiež sú nám známe slová Pána Ježiša pri podobenstve o vyúčtovaní so sluhami. Jeden zo sluhov priniesol svojmu pánovi desať nových talentov, o ktoré rozmnožil talent, čo dostal od pána. A pán mu povedal: : "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána."  ( Mt 25,23) Ježiš myslel tým hlavne na rozmnožovanie talentov viery, nádeje a lásky. Ostatné talenty sú podriadené týmto hlavným.
Je to pre nás výzva, aby sme pracovali na ich rozvoji, a priniesli Pánu Ježišovi pri Poslednom súde viac talentov. Tak, že roznožíme apoštolovaním, predevanjelizáciou a evanjelizáciou svoje talenty svojej viery, nádeje a lásky. Ku tomu môže pomôcť
aj tvorivé písanie.

  Poznáme veľa nových pojmov, ktoré priniesla doba internetu a počítačov. Jedným znich je aj pojem "ebook" - "elektronická kniha". Ako názov napovedá, jedná sa o knihu v elektronickej podobe. Môže sa aj vytlačiť v tlačenej podobe, ale tak sú náklady na šírenie vyššie. Ak je kniha v elektronickej podobe, je možné ju veľmi rýchlo a lacno šíriť. Aj cez internet.
Toto môže veľmi pomáhať pri apoštoláte, predevanjelizácii a evanjelizácii. Témou ebooku môže byť prakticky všetko, čo môže pomáhať čitateľovi nájsť živého Boha. Od svedectiev, vyučovacích materilálov, povzbudzovania, poviedok s duchovnou tematikou
až po spevníky. Možnosti sú veľmi široké. Viacej sa o tom píše v ebooku: " APOŠTOLÁT pomocou ebooku",
( NOVÉ AKTUALIZOVANÉ VYDANIE! ), ktorý si môžete stiahnuť zadarmo, ak kliknete na:
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/APO%C5%A0TOL%C3%81T+pomocou+EBOOKU+-+NOV%C3%81%20AKTUALIZ%C3%81CIA/e8109ba7-838e-4216-b45a-5040745fa99c

( Stará neplatná verzia na:
http://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/APO%C5%A0TOL%C3%81T+pomocou+EBOOKU/e8109ba7-838e-4216-b45a-5040745fa99c )

   
Prajem vám veľa tvorivých síl pri písaní a tvorbe
pre slávu Božiu a pre spásu ľudí. Hoci aj formou ebooku.

javax.portlet.title.BGTCG