Blogs

« Back

Celý rok Vianoce

Vianoce prešli, a po nich ostávajú spomienky na krajšie, či nenej pekné zážitky. Príprava v Advente, upratovanie v byte, aj v duši, zháňanie darčekov, ozdobovanie stromčeka, varenie. Potom krásne chvíle pri rodinnom stole, rozbaľovanie darčekov, krásna polnočná omša. Radostná oslava Ježiškoveho narodenia. Sviatky prešli. Ale čo ostalo z nich v nás?...

Akú stopu zanechávajú tieto sviatky v našich životoch ? Čo nás oslovilo počas posledných sviatkov ? Aký odkaz sme od Ježiška v jasliach prijali do svojich sŕdc? Sviatky prešli. My sme sa vrátili do každodenného kolotoča plnenia povinností, naháňania večne cválajúceho času, aby sme večer padli do fotelky pred televízorom skôr než pôjdeme spať. Toto by malo zostať zo zázraku Vianoc? Keď sa posúvame každodenným životom, ako ľadová kryha po rieke času ? Cez Vianoce sme oslavovali Narodenie Božieho Syna-Lásky na svet. Chvíľu ležal v maštaľke, v jasličkách. Potom musel so svojimi najbližšími utekať do Egypta. My sme ho cez Vianoce prijímali do srdca. Veď na Vianoce treba sa vyspovedať, a ísť na prijímanie. Stačí to? Vianoce skončili, a zemeguľa sa ďalej rúti vesmírom všedných dní. Je to to pravé, čo by nám malo zostať z Vianoc? Môžeme urobiť niečo viac? Veru áno !!! Môžeme !!! Môžeme byť milší aj k nepríjemným ľuďom. Môžeme viac myslieť na chudobných. Môžeme sa viac modliť za svoju rodinu, za svojich priateľov, za Cirkev... Môžeme byť trpezlivejší a láskavejší ku blízkym aj ku cudzím... Môžeme viac používať tie zázračné slová: Prosím ... , Ďakujem ..., a Prepáč ... Môžeme byť viac milší ku všetkým ľuďom. A môžeme viac bojovať proti svojim nerestiam z lásky k Bohu a ku blížnym. Môžeme prinášať Ježiša vo svojom srdci všade tam, kde prídeme !!! Treba si však dávať pozor, aby sme Ježiša ťažkým hriechom nevyhnali !!!A tak potom budú okolo nás celý rok Vianoce !!!
Comments

javax.portlet.title.BGTCG