Blogs

« Back

Čítame YouCat ,2. časť, 1.kapitola b)

Čítame YouCat ,2. časť, 1.kapitola b)

Teraz sa budem zaoberať existenčnými otázkami človeka vo vzťahu k Božej prozreteľnosti. Ako je to v YouCat-e. Pridajte sa aj vy...

    Človek sa niekedy cíti ako obyčajná hračka osudu. Môže si dať otázku, či Boh to riadi, alebo či to Boh riadiť nevie. Na podobné otázky nájdeme odpovede aj v YouCat-e. 

Otvorme v druhej časti a prvej kapitole: téma Božia prozreteľnosť.

Vybraté otázky a odpovede z YouCat-u:

    1. Riadi Boh svet a môj život?
    Áno, ale tajomným spôsobom. Boh vedie všetko cestami, ktoré pozná jedine on, v ústrety konečnému naplneniu. Z jeho rúk nemôže ani na okamih vypadnúť nič z toho, čo stvoril. V Božích rukách sú veľké udalosti dejín, ako aj drobné príhody nášho osobného života. Tým však nieje obmedzená naša sloboda, pretože nie sme iba bábkami v Božom odvekom pláne.
,,To, čo som nemala vo svojom pláne, bolo v Božom pláne. Čím častejšie narážam na niečo podobné, tým živšie je vo mne presvedčenie viery, že z Božieho hľadiska nejestvujú náhody." SV. EDITA STEINOVÁ (1891 - 1942, židovská kresťanka, filozofka a karmelitánka, mučenícka v koncentračnom tábore)

     2. Akú úlohu má človek v Božej prozreteľnosti?
     K dovŕšeniu stvorenia prostredníctvom Božej prozreteľnosti nedochádza kdesi vysoko nad našimi hlavami. Boh nás vyzýva, aby sme sa svojou spoluprácou podieľali na naplňovaní stvorenia.
B I . Matka Tereza sa po celý svoj život usilovala rozmýšľať takto: ,,Som len malou ceruzkou v ruke nášho Pána. On smie svoju ceruzku orezať alebo zaostriť. Nech si píše alebo kreslí, čo chce a kde chce. Veď ak je to, čo bolo napísané alebo  nakreslené, dobré, nebudeme za to chváliť ceruzku alebo použitý papier, ale toho, kto ich použil."

    3. Ak Boh všetko vie a všetko môže, prečo nezabráni zlu?
Boh dopúšťa zlo iba preto, aby z neho vzišlo ešte väčšie dobro." (sv. Tomáš Akvinský).
Zlo vo svete je temné a bolestné tajomstvo. Veď aj ukrižovaný Pán volal k svojmu Otcovi: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" (Mt 27, 46). Mnoho vecí je nepochopiteľných. Jedno však vieme celkom isto: Boh je stopercentne dobrý. Nikdy nemôže byť pôvodcom niečoho zlého. Boh stvoril dobrý svet, ten však ešte nedospel k svojmu naplneniu. Cez prudké pády a bolestné procesy smeruje k svojmu definitívnemu naplneniu. Veríme, že Boh pri poslednom súde urobí koniec so všetkým bezprávím. V živote budúceho veku zlo už nebude mať nijaké miesto a skončí sa všetko utrpenie.

V YouCat-e je toho ešte viac. Ak máte záujem, môžete si ZADARMO stiahnuť YouCat - katechizmus pre mladých
na : http://katechizmus.szm.com/katol-youcat2.htm

Len smelo do toho!  A čítajte YouCat...

 

javax.portlet.title.BGTCG