Blogs

« Back

Jazyk lásky-milosrdenstvo-univerzálny jazyk Evanjelizácie

Jazyk lásky-milosrdenstvo-univerzálny jazyk Evanjelizácie

Človek sa rodí do konkrétnej rodiny, do konkrétneho kultúrneho prostredia, ktoré ho potom formuje. Tak isto prijíma aj spôsob komunikácie v konkrétnej reči, v konkrétnom jazyku. Dokonca aj v rámci určitého jazyka sú rôzne profesné, dobové, či nárečové spôsoby vyjadrovania. Človek vyrastajúci v inom rečovom prostredí sa musí učiť poznávať najprv slovník aj gramatiku cudzieho jazyka, ak chce odovzdať nejakú myšlienku, informáciu svojmu blížnemu z inej jazykovej komunity. Niekedy si málo rozumejú aj jazykovo blízki, ak majú veľmi rozdielne profesie, alebo majú iné nárečie. Vtedy je potrebný spoločný základ, jazyk, ktorému rozumejú obaja. My-kresťania máme aj poslanie evanjelizovať, hlásať radostnú zvesť.

Aký jazyk máme používať,aby nám naši neveriaci ( zatiaľ ! ) blížni porozumeli? A neodmietli naše hlásanie Ježišovej radostnej zvesti-Evanjelia ? Myslím, že väčšina ľudí je citlivá od malička na prejavovanú lásku. Ešte aj tí, ktorí, zažili málo lásky, sú schopní lásku pociťovať, ako niečo pozitívne. Každý človek potrebuje lásku. Aj najväčší zločinci, najväčší hriešnici. Asi každý človek vie popísať, čo považuje za lásku. Jedným z jazykov lásky je aj milosrdenstvo. Vieme rozdeliť skutky milosrdenstva na sedem skutkov telesného a sedem skutkov duchovného milosrdenstva. Pre osvieženie ich si pripomeňme: Skutky telesného milosrdenstva: 1. Hladných kŕmiť 2. Smädných napájať 3. Nahých odievať 4. Pocestných sa ujať 5. Chorých navštevovať 6. Vezňov vykupovať 7. Mŕtvych pochovávať , Skutky duchovného milosrdenstva : 1. Hriešnikov napomínať 2. Nevedomých vyučovať 3. Pochybujúcim dobre radiť 4. Zarmútených tešiť 5. Krivdu trpezlivo znášať 6. Ubližujúcim odpúšťať 7. Za živých a mŕtvych sa modliť. Možno, že nebudeme môcť hneď hovoriť o Ježišovi, ale vždy môžeme milovať blížneho a preukazovať skutky milosrdenstva. Samozrejme treba sledovať, čo daný človek pred nami najviac potrebuje. Tomu, kto nemá kabát, bude potrebné viac poskytnúť oblečenie. Toho, kto je smutný, treba potešiť viac, ako mu dávať chlieb. Keď je niekto chorý, treba ho navštíviť. Naše pozorné srdcia, vidiace situáciu blížnych, a darujúce chlieb hladnému, pohár vody smädnému, útechu žalostiacemu, dobrú radu pochybujúcemu, či inak prejavujúce lásku k blížnemu, hovoria univerzálnou rečou lásky, ktorej rozumejú aj najzaťatejší hriešnici. Aj najväčší ateisti. Naša živá láska k blížnemu v núdzi, prejavovaná skutkami milosrdenstva sa stáva miestom stretnutia človeka so živým Bohom. Neveriacemu srdcu podáva pomoc, odvahu, aby prijalo vieru v živého Boha ako dar.
Comments
sign-in-to-add-comment
Láska je univerzálny jazyk - ľahký na porozumenie, keď nás ním niekto osloví, ale je náročné naučiť sa ním správne hovoriť. V rôznom kontexte môže mať jedno slovo rôzny význam. Použitie tých správnych "slov" - skutkov lásky nám uľahčuje poznanie "jazyka", ktorým k nám hovorí Boh. Keď máme na výber viacero vhodných slov (dobrých skutkov), on má pre nás od vekov pripravené to najlepšie slovo pre danú situáciu, daného človeka: "Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali." (Ef 2,10). Jazyk lásky sa najlepšie učí v trojici: Boh, ja, iný človek. Tu plníme úlohu "tlmočníka". Ak sme verní učeníci, Pán nás postupne tak vtiahne do svojho diela, že budeme môcť s Pavlom povedať: "Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa." (Gal 2,20). Potom naše "tlmočenie" bude plynulé, zrozumiteľné a bude prinášať ovocie v živote počúvajúcich.
Posted on 2/11/12 7:36 PM.
Jarmila Semanová
Čo ponúkneme opitému bezdomovcovi, ktorý od nás vulgárne vymáha peniaze?
Posted on 2/11/12 8:13 PM.
Jarmila, v každom prípade je to chudák, ktorý potrebuje pomoc - minimálne trojakú: bezdomovec / opitý / vulgárny. V takejto kombinácii neexistuje jednoduché riešenie. Maroš Kuffa mi hovoril, že s príchodom zimy do Žakoviec sa zbiehajú aj tuláci, ktorí nehľadajú, ako zmeniť svoje ťažké položenie, ale chcú iba prečkať zimu. Tým povie, aby sa prihlásili na jar - potom však neprichádzajú. On s nimi žije dlhú dobu, má dar rozlišovania od Pána, vie na koho ako. V mestách, kde sa zdržujú bezdomovci existujú strediská pomoci (charita a pod.) o ktorých oni väčšinou vedia, lebo sa im venujú aj "pouliční" kontaktní pracovníci. Tieto zariadenia však kladú určité obmedzenia. Situáciu komplikuje alkoholizmus, ktorý drží "v pazúroch" telo, vôľu, rozum. Pomôže modlitba za toho človeka, možno rozhovor o jeho situácii - tu je práve na mieste počúvať Pánov hlas. Našu materiálnu podporu bude najlepšie zveriť charitatívnym organizáciám - to je efektívna pomoc ľuďom v ťažkej situácii - bezdomovcom, prípadne priamo predajcom Nota bene.
Posted on 2/12/12 12:36 AM in reply to Jarmila Semanová.
Jarmila Semanová
Pekne, Peter.

Ten človek nástojí na tom, že si musí odo mňa vyžobrať peniaze.

Čo mu povedať na túto jeho požiadavku? O čom sa môžem vtedy s ním zhovárať?
Posted on 2/12/12 7:37 AM in reply to Peter Václavik.
Jarka, ja by som mu vložila do ruky lístok, Budem sa s vami rozprávať , keď vy nebudete opitý a vulgárny.
Rozhodne by som sa ním nenechala vydierať.
Nanajvýš by odo mňa dostal v stave jeho opitosti moju desiatu, alebo rožok.

Človek v stave opojenia sčasti za svoje konanie nezodpovedá, a nechápe, že sa stáva odpudivým pre tých, čo by mu aj chceli aj mohli nejako pomôcť....

Ale ten postup, urob ty najprv niečo, aby som aj ja pre teba chcel urobiť niečo sa mi zdá u takých ľudí najlepší. On si musí uvedomiť, že nikto zvonku mu nepomôže ak si on nebude chcieť pomôcť aj sám...
Ak nebude napitý, možno nebude ani vulgárny...
Ak by mu nebolo zima, možno by nepil....
Možno je to o teple fyzickom, možno je to o teple sociálnom...
Rozhodne ti Jarka ďakujem za tento typ na myslenie....
... možno sa to stane mojou náplňou práce o pár dní.... ak Boh dá
Posted on 2/12/12 8:39 AM in reply to Jarmila Semanová.
Jarmila Semanová
Tiež pekne, Otilka.

Byť čistým znamená stretávať ľudí, prežívať veci, miesta, zábavu a sex spôsobom, ktorý rešpektuje, váži si a uctieva druhého človeka a nás samých.

Toto je myšlienka pátra Hegglina MSC, a dávam ju sem práve kvôli tejto téme - a dnešnému Božiemu Slovu.

Áno, Otilka, ideš na to celkom správne. Ak by si človek bez domova bol ešte vedomý toho, že on sám môže ešte niečo chcieť - a že mu to aj pomôže. Ak už dávno nezahodil všetky nádeje ... ak ho už dávno neprevalcovala vlastná závislosť ... veď sa denno - denne presviedča, že pre neho už niet nádeje.

Si zlatá, Otka, že sa ideš venovať práve tým najnúdznejším ... ak chceš, môžem Ti poskytnúť tréning: Ty budeš trénerom a aj tým, kto evanjelizuje láskou - a ja sa stanem na ten čas bezdomovkyňou - teda budeš zachraňovať mňa :-)

A teda hneď Ti môžem povedať, čoby som spravila s lístkom, ktorý by si mi vložila do ruky : potrhala by som ho a odhodila ho.


Problémom pri ľuďoch bez domova a aj pri alkoholikoch či závislých na čomkoľvek je často práve to, že žijú bez úcty voči sebe - a ako teda môžu žiť úctu druhým?
Posted on 2/12/12 11:31 AM in reply to Otília Ferenčíková.
Moji milí ! Ďakujem vám za záujem o túto tému. Niektorí bezdomovci sú fakt problémoví . Aj kontakt s nimi je často zaťažkávajúci. Ale dá sa to riešiť. Podľa mňa možno takým ľuďom pomôcť tak, že ich najprv pekne vypočujeme, preukážeme záujem o ich osobný osud. A potom sa ich slušne, bez ohľadu na ich stav, spýtame, či dnes niečo jedli, a či im môžeme kúpiť dva rohlíky. Je to viac, ako nič. Zároveň preukazujeme láskavé pochopenie a spoluúčasť na zlej situácii bezdomovca. Vo väčšine prípadov sú bezdomovci za takéto vľúdne jednanie s nimi veľmi vďační. Aj opití. Pritom ich môžeme, až im kúpime tie dva rohlíky, trochu nasmerovať na vďaku Pánu Bohu, že sme im mohli kúpiť aspoň niečo. Veď keby Pán nebol dal nám, ani my by sme nemohli dať im. A tak sa naše stretnutie s bezdomovcom obráti na slávu Božiu a na spásu ľudí. Aj toho konkrétneho bezdomovca, ktorý možno nie za pol roka, ale možno za rok, si spomenie ako, a kto mu pomohol, a začne hľadať Boha.
Posted on 2/13/12 4:06 PM in reply to Jarmila Semanová.
Nedávno som sledoval na Noe Tv ,ako v Londýne Anglikánsky knaz chodí po meste , teda vo štvrti,kde je kostol. V parku nedaleko žiju bezdomovci a zdôveroval sa v dokumente so svojou skúsenosťou,ako sa starať o túto komunitu. Sám povedal, že ako začínal s katechézou u tejto komunity v čase ,ked neboli naplnené základne ludské potreby ,ako jedlo a hygiena, tak bezdomovci odmietali reči o viere.Považovali to za zbytočné a nenaplnujuce ich potreby v danom stave.Ale automaticky ,ked im umožnil prístup do miestneho Cirkevného spolku ,kde im ponúkli sprchu, nové šaty , základnu zdravotnícku opateru a teplú polievku , tak bezdomovci ostali aj na omšiach tohoto Anglikánskeho knaza.Nakoniec pár z ních prijalo krst s birmovkou a sami sa začali starať o svojich sukmenovcov .

Vlastne sa mi len potvrdzuje , že Kristus ked stretol mrzáka u jazierka, tak mu najprv premazal zrak a uzdravil ho.Aby sa mohol postaviť tento slepec a invalid na nohy. A tak prijal radosť tohto "zdravého mrzaka" a ten vzdal chválu Bohu za dobrodinca Krista.

Niekedy som si myslel , že je dobré bezdomovcovi hlásať o Božej Láske.Omyl.Ak maju hladny žaludok a potrebu cítiť sa človekom ,lebo ich ego je velmi ponížené , tak som zistil , že ak som bezdomovcovi dal pohár polievky, tak mal radosť.Vraj je hladný a bol rád, že ho mal kto vypočuť. Vôbec som neaplikoval evanjelizatorske praktiky,len základnu vec a to povšimnuť si niekoho ,kto sa cítil "niemand".
Posted on 2/13/12 8:25 PM in reply to Peter Václavik.
Jarmila Semanová
Mirko,

nádherne. Áno, to je cesta k ich srdcu. Namáhavá, pomalá - ale účinná.

Je to tak, mnohí sú vďační už len za to, že nás zaujíma ich osud - a že si urobíme čas na nich, že sme ochotní sa pristaviť a vnímať ich ako ľudí.

Mám však skúsenosť aj s drzým a agresívnym správaním takého, ktorý si vzal do hlavy, že vymámi odo mňa peniaze.
Posted on 2/13/12 8:52 PM in reply to Miroslav Priecel.
Tibor, počúvať najprv Pána a potom konať je všeobecný princíp - myslel som tým poznať ten správny prístup." Aplikovať evanjelizátorské praktiky" je Tvoj dodatok.
Posted on 2/13/12 11:44 PM in reply to Tibor Osuský.
Spomínam si na slová : " "Napísané je: - Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst." ( Mt 4,4 ) Tieto slová sú tiež inšpiráciou pre nás, a pre všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud našich blížnych. Či už bezdomovcov fizických, alebo bohatých "bezdomovcov", ktorí ešte neprijali radostnú správu Evanjelia o Nebeskom domove, v ktorom čaká na nás náš Nebeský Otec.Nebo. A to je skutočným domovom pre nás všetkých.
Posted on 2/17/12 4:47 PM in reply to Peter Václavik.

javax.portlet.title.BGTCG