Blogs

« Back

Nevyčerpateľnosť Ježišových zásluh

Nevyčerpateľnosť Ježišových zásluh

Oceán... Masa vody s ťažko zmerateľným objemom. Človek na brehu si pripadá nepatrný voči jeho mohutnosti. Má mohutnú silu, rozsah. A predsa...

Je nepatrný voči oceánu zásluh, ktoré získal Ježiš pre nás svojou krížovou cestou, svojou smrťou na kríži, zmŕtvychvstaním ... Všetkým. A keby celé stvorenie celú večnosť čerpalo z Ježišových zásluh, nič by z nich neubudlo - Také sú nesmierne ! Môžeme byť šťastní, že sa Ježiš s nami chce o tieto zásluhy podeliť.Z lásky k Nebeskému Otcovi a ku nám. Bez toho, že by z nich ubudlo.

javax.portlet.title.BGTCG